bunny-sample

bunny-sample

Pes labrador

Ako presťahovať psa do Švajčiarska


Pes labrador

Aj váš pes by sa rád presťahoval do Švajčiarska? Musíte mu v tom pomôcť, sám to nezvládne.

V súlade s Nariadením (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, musia byť všetky spoločenské zvieratá označené transpondérom a sprevádzané pasom, ktorý vydá veterinárny lekár tým poverený.

Dňom 3. júla 2011 uplynulo osemročné prechodné obdobie, do kedy bolo možné spoločenské zvieratá označovať dvomi spôsobmi (dobre čitateľným nezameniteľným tetovaním alebo elektronickým identifikačným systémom – transpondérom). Po tomto dátume bude akceptované len označenie elektronickým identifikačným systémom – transpondérom. Nezameniteľné tetovanie je platné, ak je čitateľné a dokázateľné, že bolo vykonané pred 3.júlom 2011.

Podľa nového zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti od. 1. 11. 2011 platí pre všetky novonarodené spoločenské zvieratá (psy, mačky a fretky) povinnosť označenie čipom. Pre spoločenské zvieratá, ktoré sa narodili pred 1. 11. 2011 platí dvojročné prechodné obdobie počas ktorého musia byť začipované, pretože od 30. septembra 2013 bude táto povinnosť už platiť bez výnimky pre všetky spoločenské zvieratá.

 

Prečítajte si aj: Hľadanie práce vo Švajčiarsku

 

Dvojročná výnimka sa nevzťahuje na psy, mačky a fretky narodené do 31. októbra 2011, ktoré sa uvádzajú na trh, prevádzajú sa do vlastníctva alebo držby inej osoby. Za nedodržanie novej povinnosti sa ukladá pokuta až do výšky 370 EUR.

Tak ako u všetkých sťahovaných vecí aj tu platí, že by ste mali byť majiteľom psa viac ako 6 mesiacov. Ak ste nemali od psa žiadne papiere a vybavovali ste ich tesne pred sťahovaním, tak sa vám môže stať, že to budú na hranici riešiť, pretože podľa papierov budete nový vlastník. V tom prípade im skúste vysvetliť skutočnosť, že ste papiere na Slovensku nepotrebovali a psa máte už dlhé roky. Keď sa dostanete cez hranice, musíte psa prihlásiť na miestnom úrade (Gemeinde).

Môže sa stať, že vám udelia povinnosť urobiť skúšky pre spôsobilosť vychovávať psa. Táto skúška je povinná pre všetkých nových majiteľov psov vo Švajčiarsku. Takisto školením prejde aj váš pes. Inštruktor si ho, napr. zoberie bez vás medzi ľudí, na decké ihrisko, medzi iné psy a bude pozorovať jeho reakcie, jeho agresivitu atď.

 

Zdroj: www.ezv.admin.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.