bunny-sample

bunny-sample

Mobbing vo Švajčiarsku

Ako sa brániť mobbingu vo Švajčiarsku?


Mobbing vo Švajčiarsku

Mobbing. Pre niekoho pojem úplne neznámy, pre iného každodenná, priam hororová realita.

Slovo mobbing v angličtine znamená útok skupiny ľudí proti jednotlivcovi. V slovenčine tomu hovoríme aj šikana.

Mobbingom je, aj keď vás niekto ohovára, zosmiešňuje či znevažuje na základe národnosti alebo príslušnosti k určitej skupine, alebo vás niekto neustále kritizuje, prerušuje, nenechá hovoriť, vyhráža sa, kričí na vás, zazerá, vyčleňuje z kolektívu a podobne.

Tvrdšie podoby sú urážky, nezmyselné obviňovanie, ponižovanie, posmievanie sa a vyhrážky. Sú to proste psychické, ale často i fyzické útoky.

Ľudia sa cítia byť v práci šikanovaní. Treba, ale odlišovať jednorázové konflikty, ktoré po pár dňoch utíchnu, od skutočnej šikany. Skutočný mobbing je dlhodobá záležitosť.

Obete mobbingu prežívajú v podstate tie isté pocity. V piatok po pracovnej dobe neskutočnú úľavu, že prichádza víkend. Naopak v nedeľu poobede im začína byť zle, búšiť srdce, nevedia sa na nič koncentrovať. Bolí ich žalúdok, nechutí im jesť, nemôžu zaspať a už len predstava, že v pondelok ráno pôjdu opäť do „jamy levovej“ v nich vyvoláva neznesiteľný pocit.

Sú vám tieto pocity povedomé? Možno ste sa práve vy stali niekedy obeťou mobbingu, bossingu alebo iného psychického teroru na pracovisku. Riešiť takúto situáciu odchodom zo zamestnania nie je vždy najsprávnejšie. Tak ako sa brániť? A čo robiť?

V prvom rade je treba zachovať si chladnú hlavu, nenechať sa útočníkom vyprovokovať. Ak podľahneme, pre útočníka to je pozvánka, aby svoje útoky opakoval a pritvrdzoval. Ak zachováme pokoj, často to útočníka odradí od ďalších útokov.

Pri opakovaných útokoch informujte svojho šéfa. On je zodpovedný za to, aby to v práci fungovalo a šikana výrazne znižuje výkon zamestnancov. Preto je v jeho záujme, aby šikanovanie riešil. Ak vás šikanuje šéf, informujte jeho šéfa.

 

Prečítajte si aj: Nevyplatená mzda vo Švajčiarsku

 

Trvajte na svojich právach! Zamestnávateľ, ktorý nebráni zamenstnanca proti mobbbingu, porušuje povinnú starostlivosť. V závažných prípadoch môže byť zamestnancovi priznaná náhrada škody alebo odškodné.

Podľa rozsudku pracovného súdu v Zürich je potrebné, aby šikanovaný zamestnanec oznámil túto skutočnosť zamestnávateľovi. Pretože v prípade výpovede už nemá právo na dodatočné vymáhanie. Odporúča sa zbieranie dôkazov pri neférových útokoch a viesť denník, kedy sa udalosti uskutočnili.

Brániť sa proti mobbingu vyžaduje veľa energie a vytrvalosti. Kto takúto situáciu nezvláda vyriešiť sám, je nevyhnutné čím skôr vyhľadať profesionálnu pomoc.

Vo Švajčiarsku sa môžete obrátiť na poradenské centrum Fachstelle Mobbing und Belästigung, ktoré Vám poskytné informácie ako ďalej postupovať v prípade mobbingu na pracovisku.

Kontaktné informácie:
Fachstelle Mobbing und Belästigung GmbH
Zürich: Lavaterstrasse 45, 8002 Zürich, Tel: 044 450 10 16
Bern: Bonstettenstrasse 15, 3012 Bern, Tel: 031 381 49 50

7 tipov od expertov psychológov ako sa brániť proti mobbingu na pracovisku

  1. Rozpoznajte mobbing – ide o rôzne konania a činy s nepriateľským úmyslom, ktoré pretrvávajú dlhšiu dobu.
  2. Objasnenie, či sú zúčastnenými aj nadriadení – sú to len závistliví kolegovia alebo veje vietor z hora? Ak je zamestnanec šikanovaný zamestnávateľom, vo väčšine prípadov zamestnanec opúšťa pracovné miesto výpoveďou, pretože je narušená dôvera.
  3. Zohľadnenie krátkej lehoty – ak sa situácia na pracovisku nezlepšuje, je nevyhnutné použiť právne prostriedky. Tu platí krátka lehota na konanie. Kto sa cíti diskriminovaný, musí od zamestnávateľa v priebehu dvoch mesiacov písommne žiadať náhradu škody a najneskôr tri mesiace potom podať žalobu, inak zákonnú lehotu prekročil, a tým by sudca pozastavil konanie.
  4. Vyhľadanie správneho advokáta – obžaloby týkajúce sa šikany sú v súčasnosti osobitnými prípadmi pracovného súdu. Obete mobbingu by mali vyberať právnika podľa právnikovej skúsenosti v tejto oblasti.
  5. Vyhľadanie externej pomoci – mobbing sa týka najmä kompetentných a usilovných pracovníkov, nadriadený to vníma ako ohrozenie vlastnej pozície. Pri problémoch je preto dôležité, čím skôr vyhľadať externú pomoc. Potrebný je právnik, lekár a psychológ.
  6. Zaistenie dôkazov a svedkov – dôkazné bremeno nesie žalobca, a preto je nevyhnutné viesť si denník o prípadoch mobbingu. Je dôležité zabezpečiť čo najviac dôkazov, napríklad si uložiť ponižujúcu elektronickú poštu, alebo zbierať aj výpovede svedkov, ak tyran konal verbálne. Veľa svedkov sa bojí vypovedať zo strachu, že prídu o pracovné miesto.
  7. Ostať vyrovnaný – byť dlší čas vystavovaný tlaku, znamená veľký psychický stres. Preto je dôležité, aby Ste sa nenechali zneistiť, a tým nespôsobovali chyby na pracovisku, čo by v konečnom dôsledku mohlo viesť až k výpovedi. Nemali by Ste zanedbávať svoje koníčky a sociálne kontakty. Dôležité je nepodľahnúť alkoholu a návykovým látkam. To by mohlo viesť k závislosti a následne zničiť Vašu kariéru a zdravie.

 

Zdroj: www.fachstelle-mobbing.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.