bunny-sample

bunny-sample

Justícia

Aktuálne právne otázky pre zamestnancov (koronavírus)


Justícia

Vzhľadom na rýchly priebeh pandémie sa v rámci prevencie rýchlo menia aj nariadenia vlády (právneho charakteru).

Aktuálne informácie o všetkých zmenách priebežne uvádzame na fóre alebo priamo v kancelárií.

Tieto prudké zmeny verejného života vedú k novým, právnym otázkam, ktoré v najbližších mesiacoch budú zaujímať nie len občanov ale aj vládu a justíciu.

Spolková rada uzákonila v súvislosti s CoVid – 19 vyhlášku č. 2 (SR 818.101.24 ) dostupnú na: www.admin.ch

Základné informácie z tejto vyhlášky:

Podľa článku 6 sa od 17. marca 2020 o 00:00 podľa tohto nariadenia zakazuje prevádzkovať “verejne prístupné zariadenia a podujatia”.

Výnimky sú opísané v článku 6 ods. 3 (týkajúce sa najmä predaja potravín, lekární, čerpacích staníc, kioskov, …). 

Podľa článku 324 švajčiarskeho kódexu záväzkov, Ogligationenrecht, “OR”) je zamestnávateľ povinný vyplatiť mzdu zamestnancovi, ak je mu znemožnené vykonávať prácu následkom za ktorý zodpovednosť nesie zamestnávateľ.

Naproti tomu ak obmedzenie vykonávať prácu nespadá pod zodpovednosť zamestnávateľa, uplatňuje sa podľa článku 82 a článku 119 OR základné pravidlo “žiadna mzda bez práce” (Kein Lohn ohne Arbeit).

Výnimky nespadajúce pod tieto podmienky sú definované v článku 324a, ktorý sa na túto konšteláciu (de facto nariadenie “zákazu práce” kôli Corona vírusu) nevzťahuje.

 

Prečítajte si aj: Máte vo Švajčiarsku právny problém? Využite našu právnu poradňu úplne zadarmo

 

Podľa súčasného zákona by to vyzeralo takto:

Ak je podnikanie zamestnávateľa pozastavené z dôvodu špecifického prípadu Corony, zamestnávateľ podlieha riziku zamestnávateľa podľa článku 324 OR tj. povinnosť pokračovať vo vyplácaní plnej výšky mzdy zamestnancovi.

Ak je podnikanie zamestnávateľa pozastavené z dôvodu uzavretia podnikania svojích dodávateľov alebo zákazníkov, zamestnávateľ nesie ekonomické riziko zamestnávateľa podľa článku 324 OR – povinnosť naďalej vyplácať mzdy.

Táto povinnosť zaniká ak štát nariaďuje zatvorenie podnikov v podnikateľskej oblasti, ktoré nemožno pripísať ekonomickému riziku, ktoré znáša zamestnávateľ. V prípade takéhoto nariadenia vládou, táto povinnosť vyplácania mzdy zamestnávateľa zamestnancovi zaniká.

Podľa súčasnej právnej situácie zamestnanci v oblasti služieb zakázaných následkom CoVid-19 zatiaľ nemajú nárok na vyplatenie mzdy.

O mzdu pre zamestnanca musí požiadať zamestnávateľ štát (za skrátený pracovný úväzok – Kurzarbeit) to je možné po dobu 4 mesiacov od zákazu výkonu práce do výšky 80 % z hrubej mzdy.

O tento príspevok môže zamestnávateľ žiadať len v prípade zamestnancov zamestnaných na dobu neurčitú, a pri tých, ktorý v tom čase nie sú vo výpovednej lehote.

Toto pravidlo sa vzťahuje len na zamestnancov, nie na živnostníkov.

O nariadeniach pre živnostníkov sa môžte dočítať v ďaľšom článku.

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.