Žena v ochrannej maske

Ako sa pred pár dňami zazeralo na tých s rúškom, dnes sa zazerá na tých bez


Ticino je v rámci Švajčiarska od začiatku a aj aktuálne kantónom najviac zasiahnutým korona vírusom.