bunny-sample

bunny-sample

Náboženstvo

Bez náboženskej príslušnosti je vo Švajčiarsku historicky najviac ľudí


Podľa štatistík švajčiarskeho Federálneho štatistického úradu (FSO) sme sa v roku 2022 stali svedkami historického okamihu.

Počet ľudí bez náboženskej príslušnosti prvýkrát v histórii Švajčiarska prevýšil počet ľudí, ktorí sa stále hlásia k niektorej náboženskej viere. Konkrétne, v roku 2022 tvorili osoby bez náboženskej príslušnosti až 34 % obyvateľstva, čo je viac ako rímskokatolíkov (32 %) alebo reformovaných protestantov (21 %). 

Tieto tradičné náboženské skupiny za posledné roky zaznamenávajú pokles v počte svojich veriacich. Zvyšní oslovení uviedli, že sú moslimovia (5,9 %) alebo príslušníci iných kresťanských spoločenstiev (5,6 %). 

Je zaujímavé, že podľa portálu Evangelical Focus posledných 50 rokov vo Švajčiarsku neustále rástol podiel ľudí bez náboženskej príslušnosti. Z pôvodného 1 % v roku 1970 narástol na 20 % v roku 2010 a odvtedy ešte viac než o ďalších 13 percentuálnych bodov.

Podľa údajov sa tento trend výrazne líši medzi jednotlivými kantónmi. V kantónoch Basel-mesto (56 %) a Neuchâtel (53 %) tvoria osoby bez náboženskej príslušnosti väčšinu obyvateľstva, zatiaľ čo v centrálnych kantónoch Nidwalden (24 %), Obwalden (22 %) a Uri (19 %) je ich menej než polovica. Najnižší podiel neveriacich je v kantóne Appenzell Innerrhoden (15 %), ktorý má silnú rímskokatolícku tradíciu.

Prečítajte si aj: Vystúpenie z cirkvi vo Švajčiarsku

Dôvody pre opustenie náboženstva sa líšia, ale štúdia ukazuje, že mnohí ľudia sa stali neveriacimi až vo vyššom veku. Približne polovina z nich predtým patrila k rímskokatolíckej cirkvi a 40 % k protestantskej cirkvi. 

Hlavným dôvodom pre odchod z náboženstva je strata viery alebo absencia viery (15 % a 17 %). Tretina z nich nesúhlasí s výrokmi a názormi, ktoré sa vyskytujú v náboženskej komunite, ktorej kedysi patrili.

Je zaujímavé, že len menej než tretina osôb bez náboženskej príslušnosti sa považuje za duchovných (či už čiastočne alebo rozhodne). Náboženstvo alebo duchovnosť však pre ľudí bez náboženskej príslušnosti zohrávajú stále dôležitú úlohu v niektorých situáciách. Napríklad v ťažkých životných situáciách (28 %) alebo pri chorobe (22 %). Približne 30 % z nich neverí v jedného alebo viac bohov, ale verí v nejakú vyššiu silu.

Štatistiky ukazujú, že medzi “ostatnými kresťanskými spoločenstvami” sú zarátaní aj evanjelikálni kresťania a členovia slobodných cirkví, ako sú napríklad baptisti a nezávislé cirkvi. Ich podiel predstavuje 5,6 %. 

Riaditeľka Švajčiarskej evanjelickej aliancie v rozhovore pre portál Evangelical Focus v roku 2020 hovorila o “rýchlom a radikálnom” procese sekularizácie v Švajčiarsku. Podľa Andi Bachmann-Rothovej je vo Švajčiarsku približne 200 000 evanjelikálov.

“Uvedomujeme si, že sme teraz v menšine, čo môže občas viesť k frustrácii. Ale práve v tomto ústupe vidím predovšetkým príležitosť. Zaväzuje nás to k tomu, aby sme sa znova spýtali: Prečo sme tu ako kresťania? A aké je naše poslanie?” povedala v tomto rozhovore.

Autor: Andrej Holdys

Zdroj: Evangelical Focus

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

      1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
      2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps

    Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.