bunny-sample

bunny-sample

Sudcovský gavel

Bezplatné právne zastúpenie vo Švajčiarsku


Sudcovský gavel

Jedným z vašich práv vo Švajčiarsku je aj možnosť bezplatného právneho zastúpenia, o ktoré si môžete požiadať sami alebo prostredníctvom advokáta.

Na základe žiadosti o pridelenie bezplatného právneho zastúpenia bude súd rozhodovať o jej schválení porovnaním výdavkov a príjmov žiadateľa. Online formulár s názvom “Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege” je k dispozícii na webovej stránke Spolkového úradu spravodlivosti (Bundesamt für Justiz) www.bj.admin.ch.

Takejto žiadosti sa vyhovie iba v prípade, ak žiadateľ preukáže, že si právne zastúpenie nemôže finančne dovoliť, čiže je nemajetný (mittellos). Ak ide napríklad o bezdetného žiadateľa, jeho životné minimum (Ģrundbetrag) je stanovené vo výške 1 200 CHF, v čom sú zahrnuté základné potreby ako jedlo, oblečenie, nájom, základné zdravotné poistenie atď.

Pri výpočte nemajetnosti “Mittellosigkeit” sa porovnávajú všetky príjmi žiadateľa (mzda vrátane bonusov, prijem z majetku, manželstva ai.)  s výdavkami, ktoré je nutné zdokladovať. Rozhodujúce sú aj príjmové a majetkové vzťahy (manželstvo, úspory, nehnuteľnosti ai.), ktoré sa musia zverejniť.

 

Prečítajte si aj: Máte vo Švajčiarsku právny problém? Využite našu právnu poradňu úplne zadarmo

 

Tolerancia pri voľnom majetku je individuálna. V prípade starších a chorých žiadateľov je to okolo 25 000 CHF a v prípade mladších a zdravých zase približne 10 000 CHF.

V prípade manželstva sa žiadosti nevyhovie za stavu, keď jeden z manželov má dostatočný príjem na úhradu právneho zastúpenia a súdnych výdavkov. To isté platí pre žiadateľa poisteného v rámci právnej ochrany. Žiadosť je zamietnutá aj v prípade, ak súd predpokladá nízku úspešnosť sporu.

Bezplatné právne zastúpenie je vo Švajčiarsku považované za pôžičku od štátu. V prípade schválenia žiadosti, čím vlastne súd označí žiadateľa za nemajetného, sa nemajetnosť u žiadateľa sleduje 10 rokov. Ak po túto dobu osoba nadobudne majetok (dedičstvo, príjem, manželstvo), je súd oprávnený vymáhať si výdavky na bezplatné právne zastúpenie späť.

Zneužitie inštitútu bezplatnej právnej pomoci, či uvedením nepravdivých informácií alebo zatajovaním majetku, sa takáto osoba dopúšťa trestného činu podvodu a marenia výkonu spravdlivosti, za čo môže byť trestne stíhaná. Plné znenie zákona o bezplatnom právnom zastúpení nájdete na webovej stránke www.gesetze.ch.

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.