bunny-sample

bunny-sample

Muž na sonografe

Blíži sa termín pre zmenu zdravotného poistenia


Muž na sonografe

Základné zdravotné poistenie (Krankenkasse) vo Švajčiarsku sa dá meniť každý rok. Zmena zdravotného pripoistenia (Zusatzversicherung) je závislé od poisťovne a od podpísanej zmluvy.

30. november je každý rok pre švajčiarske zdravotné poisťovne kľúčový, pretože presne do tohto dátumu prijímajú výpovede zo základného zdravotného poistenia. Keď sa začne december, poisťovne počítajú klientov, ktorí si na nasledujúci rok zrejme vyberú inú poisťovňu a do konca roku majú stále čas presvedčiť všetkých, ktorí vo Švajčiarsku výpovede podali.

Poistenci majú takto každý rok šancu si svoje poistné podmienky optimalizovať, prípadne nastaviť podľa svojich plánov pre budúci rok. To, že poistenec podá výpoveď v poisťovni ešte neznamená, že určite poisťovňu zmení. Viacerí sa tak iba snažia o možnosť vyjednávania lepších podmienok vo svojej aktuálnej poisťovni.

Zmeniť poisťovňu sa samozrejme neoplatí v každom prípade, a preto si treba vopred ujasniť, čo konkrétne by ste zmenou chceli dosiahnuť. Asi najčastejším dôvodom zmeny poisťovne je znižovanie si nákladov výšky poistného.

V prípade, že sa snažíte o tento cieľ, máte na výber osloviť jednotlivé poisťovne alebo sa obrátiť na poisťovacích poradcov alebo si ponuky nechať vypracovať on-line. Tým najpohodlnejším spôsobom je samozrejme on-line riešenie.

Ak si teda chcete overiť, či za vaše aktuálne základné zdravotné poistenie platíte primeranú cenu, môžete na to využiť aj tento jednoduchý ponukový formulár.

 

Ak sa nevyznáte vo švajčiarskom zdravotnom poistení alebo neovládate nemčinu spoľahlivo, pomôže vám nás postup v slovenčine z článku Ako si vybrať zdravotné poistenie vo Švajčiarsku?

Nižšie platby poistného nie je ale jediný dôvod, prečo poistenci menia svoje zmluvy. Medzi poisťovňami je okrem rozdielu v cenách aj rozdiel prístupu ku klientom.

V jednej poisťovni platíte skoro za všetky zdravotné služby a lieky vy a až následne vám ich poisťovňa po čase alikvotne prepláca a v inej zase neplatíte skoro nikde a poisťovňa vám posiela len na zaplatenie len tú alikvotnú časť.

Rozdiel je samozrejme aj v iných službách, ktoré poisťovne poskytujú. Ide napríklad o on-line účty, cez ktoré si môžete pohodlne sledovať svoje konto poistenca alebo pre tento účel poskytnutú mobilnú aplikáciu.

Nezabudnite, že ak sa rozhodnete pre podanie výpovede, tak 30. novembra musí byť obálka už vo vašej posťovni, čiže nestačí pečiatka na pošte s týmto dátumom. A preto najspoľahlivejší spôsob ako podať výpoveď, je osobné podanie do poisťovne alebo ju treba poslať doporučenou (Einschreiben) poštou.

Vzor výpovede je k dispozícii TU.

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.