bunny-sample

bunny-sample

Srdcom doma voľby Bratislava

Blížia sa voľby do Národnej rady SR 2020


Srdcom doma voľby Bratislava

Voľby do národnej rady Slovenskej republiky boli vyhlásené na sobotu 29. februára 2020. Pre tých, ktorí sa v čase volieb nebudú nachádzať na území SR, ale volieb by sa chceli zúčastniť, je aktuálna možnosť voľby poštou. Podmienky na možnosť voľby sú štátne občianstvo SR a dovŕšený vek (18 rokov) najneskôr v deň volieb.

O voľbu zo zahraničia treba požiadať najneskôr do 10. januára 2020. Voliči môžu požiadať o voľbu poštou alebo elektronicky, čiže emailom. V prípade, že máte trvalý pobyt na území SR, žiadosť o voľbu musí byť doručená buď na adresu obce alebo emailom, ktorý obec zverejní na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce.

Ak sĺňate podmienky voliča a žijete v zahraničí, rôzne podmienky prinášajú aj rôzne riešenia voľby zo zahraničia.

 

Prečítajte si aj: Zuzana Čaputová, prvá prezidentka Slovenskej republiky

 

Prvým rozdielom je, či máte alebo nemáte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Ak nemáte trvalý pobyt na území SR, žiadosť o voľbu zo zahraničia posielate poštou priamo Ministerstvu vnútra SR.

K žiadosti je potrebné priložiť fotku cestovného pasu, roztvoreného na dvojstránke s osobnými údajmi. Na základe vašej žiadosti vám budú zase poštou zaslané hlasovacie lístky a obálky s pokynmi, ako správne voliť poštou.

Ak trvalý pobyt ste si na Slovensku ponechali, pri žiadosti sa musíte rozhodnúť, či v čase volieb budete na území SR a požiadate o vydanie hlasovacieho preukazu alebo chcete voliť poštou zo zahraničia.

Všetky tieto možnosti môžete použiť pri žiadosti cez webovú stránku www.srdcomdoma.sk, kde si už za 3 minúty personalizovanú žiadosť vytlačíte alebo stiahnete do svojho počítača.

 

Zdroj: www.srdcomdoma.sk

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.