bunny-sample

bunny-sample

Verejné toalety

Čo by chceli Slováci vo Švajčiarsku od Veľvyslanectva SR v Berne?


Verejné toalety

Pred časom sme na našej Facebook stránke uverejnili anketu, kde sa Slováci žijúci vo Švajčiarsku mohli vyjadriť ku potrebám slovenskej komunity. Anketa mala veľkú odozvu, a preto sme sa rozhodli, že sa na tieto potreby pozrieme bližšie.

S otázkami sme sa obrátili aj na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Berne (ZÚ SR v Berne), ktorý nám na naše témy zaslal aj odpovede, ktoré úvádzame v plnom znení.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne by malo:

Zriadiť na konzuláte v Berne platbu kartou.

Odpoveď ZÚ SR v Berne

“Zastupiteľský úrad SR v Berne eviduje dožiadania na zabezpečenie bezhotovostného platobného styku za konzulárne služby. Zavedenie bezhotovostného styku na konzulárnom oddelení je uľahčením dostupnosti služieb občanom. Tento krok úrad plne podporuje. Vzhľadom na to, že ide o systémové opatrenie, ktoré nie je v gescii nášho veľvyslanectva, budeme o požiadavke našich krajanov informovať ústredie a relevantné odbory MZVEZ SR.”

Je pozitívne, že aj ZÚ SR v Berne vie o tejto potrebe a zároveň má snahu o jej riešenie. Platba kartou by určite prospela ku komfortu, ktorý už dnes asi môžeme považovať za samozrejmosť.

Zriadiť na konzuláte v Berne toalety pre verejnosť.

Odpoveď ZÚ SR v Berne

“Uvedomujeme si požiadavku na zabezpečenie sociálneho zariadenia pre našich krajanov a verejnosť. Vzhľadom na súčasné platné bezpečnostné opatrenia, predovšetkým z hľadiska objektovej bezpečnosti, ich zabezpečenie nie je v súčasnosti možné. Zastupiteľský úrad hľadá s ústredím v Bratislave spôsob, ako aj túto požiadavku kladne vybaviť.”

V tomto prípade ide hlavne o krajanov, ktorí do Bernu cestujú z veľkej vzdialenosti a po príchode na ZÚ SR v Berne sú odkázaní využiť sociálne zaradenie v neďalekej predajni Coop. Je pozitívne, že aj ZÚ SR v Berne vie o tejto potrebe a zároveň má snahu o jej riešenie.

 

Prečítajte si aj: Ukončenie činnosti konzulátu v Zürichu

 

Znovuotvoriť konzulát v Zürichu.

Odpoveď ZÚ SR v Berne

“Znovuotvorenie honorárneho konzulátu v Zürichu, je možné po splnení predpísaných parametrov a súhlasu Ministerstva zahraničných vecí Švajčiarska. Vzhľadom na potrebu slovenskej komunity, po konzultácii s našim rezortom diplomacie a nájdení vhodného kandidáta na výkon funkcie honorárneho konzula, veľmi radi podporíme túto iniciatívu.”

Táto požiadavka bola prirodzene dopytovaná krajanmi najčastejšie. V Zürichu, či v jeho blízkom okolí žije najviac Slovákov a tento honorárny konzulát využívali určite aj krajania z celého Východného Švajčiarska.

V septembri 2015 bol Generálny honorárny konzulát Slovenskej republiky v Zürichu zatvorený a odvtedy sa za konzulárnou agendou jazdí až do Bernu.

Dôvodom zatvorenia honorárneho konzulátu SR v Zürichu bola rezignácia generálneho honorárneho konzula, Dr. Čierneho. Honorárny konzul je čestná neplatená funkcia, ktorá môže byť vykonávaná aj cudzím štátnym príslušníkom.

Okrem konzulárneho poverenia, ktoré sa týka zviditeľňovania Slovenskej republiky v ekonomickej oblasti, v oblasti turizmu, či kultúry, môže byť honorárny konzul poverený aj niektorými inými konzulárnymi činnosťami.

Ide napríklad o asistenciu občanom Slovenska v krízových situáciách, overovanie podpisov a vydávanie náhradných cestovných dokladov v spolupráci so zastupiteľským úradom v Berne.

Skúsili sme porovnať situáciu slovenského konzulárneho zastúpenia vo Švajčiarsku s Českou republikou. Podľa štatistík z roku 2018 žije vo Švajčiarsku približne 2x viac Slovákov (16 958) ako Čechov (8 407).

Slovenská republika má zriadený na území Švajčiarska, okrem konzulárneho oddelenia na vyľvyslanectve v Berne, 1 honorárny konzulát v Eclépens (VD), ktorý bol uverejnený na webovej stránke ZÚ SR v Berne po zaslaní našich otázok. 

Napriek približne dvojnásobne nižšiemu počtu občanov má Česká republika zriadný na území Švajčiarska, okrem konzulárneho oddelenia na vyľvyslanectve v Berne, tiež 1 honorárny konzulát v Lugane. Ešte do mája tohto roku fungoval druhý honorárny konzulát v Basileji, ktorý je však podľa webovej stránky ZÚ ČR v Berne dočasne zatvorený, ale na jeho znovuotvorení sa pracuje.

Vyjadrenie slovenského ZÚ SR v Berne nám však dáva nádej, že znovuotvorenie honorárneho konzulátu v Zürichu je na dobrej ceste.

Hlavnou prekážkou otvorenia honorárneho konzulátu sa zdá byť ochota, či neochota vhodného kandidáta prevziať túto náročnú úlohu bez nároku na honorár.

Honorárny konzulát Slovenskej republiky

Na svojej webovej stránke predstaviť všetkých svojich zamestnancov.

Odpoveď ZÚ SR v Berne

“V súvislosti s plnením úloh v konzulárnej oblasti ZÚ Bern zverejnil telefonické kontakty a rozdelenie agendy tak ako je to zaužívané na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky vo svete. ZÚ SR Bern zo skúseností s vybavovaním konzulárnych stránok rozdelil na svojej stránke: https://www.mzv.sk/web/bern telefonické kontakty podľa vykonávanej konzulárnej agendy. Toto rozdelenie sa ukázalo v praxi ako funkčné a zaužívané. Diplomatickí zamestnanci sú v zmysle zaužívanej diplomatickej praxe uvedení na diplomatickej listine na stránke Ministerstva zahraničných vecí Švajčiarskej konfederácie.”

Napriek dipolomatickej praxi, ktorou argumentuje ZÚ SR v Berne, nie je menovité zverejnenie zamestnancov zakázané a myslíme si, že je pre krajanov prínosom. Aj keď to nie je úplne bežné, príklad by sme si mohli zobrať napríklad z ZÚ SR v Paríži, kde nájdeme zamestnancov úradu zverejnených.

Na svojej webovej stránke zverejniť zoznam advokátov a oficiálnych prekladateľov žijúcich vo Švajčiarsku, ktorí hovoria po slovensky.

Odpoveď ZÚ SR v Berne

“ZÚ v Berne nevytvára zoznamy právnych kancelárií, či prekladateľov, ktorí by jazykovo vyhovovali požiadavkám našich občanov. V prípade potreby je však možné prípadné odporúčania konzultovať so ZÚ Bern telefonicky alebo e-mailom.”

Aj tu by sme sa mohli inšpirovať príkladom ZÚ SR v Paríži. Na ich webovej stránke sa nachádzajú takéto zoznamy, do ktorých sa môžu oprávnené osoby nechať zapísať. Takýto zoznam by bol prospešný hlavne ako transparentný nástroj na férové podmienky výberu poskytovateľa exetrných platených služieb krajanmi pre krajanov.

 

Zdroj: www.mzv.sk

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.