bunny-sample

bunny-sample

Slovenská vlajka s rukou

Dnes oslavujeme Deň zahraničných Slovákov


Slovenská vlajka s rukou

Od roku 1993 si 5. júla každoročne pripomíname Deň zahraničných Slovákov. Deje sa tak na základe zákona NR SR č. 241/1993 Z. z., ktorým sa tento dátum stal pamätným dňom.

Poslanci NR SR Zákon o zahraničných Slovákoch upravovali v rokoch 1997 a 2005. Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí č. 474/2005 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. januára 2006.

Pri rozhodovaní sa o dátume Dňa zahraničných Slovákov brali poslanci NR SR do úvahy aj štátny sviatok pripadajúci na 5. júla – Deň sv. Cyrila a Metoda. Každoročne sa k tomuto dňu viažu aj podujatia konané na Slovensku a našimi krajanmi v zahraničí, ale v aktuálnej pandemickej situácii sa tieto podujatia buď zrušili alebo presunuli.

ÚSŽZ si pripomína tento deň ceremoniálom kladenia kvetov pri Základnom kamení Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa v Bratislave na petržalskej strane Dunaja. Bývalý predseda úradu 

Na svojich webových stránkach sa Slovákom žijúcich v zahraničí, pri príležitosti tohto dňa, prihovoril aj už bývalý predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Ján Varšo. Na zasadnutí vlády SR 1. júla 2020 bol vymenovaný za povereného vedením ÚSŽZ Peter Prochádzka.

 

Prečítajte si aj: Sviatky vo Švajčiarsku

 

Bývalý predseda vo svojom príhovore ocenil aktivity, ktoré krajania vyvíjajú pri udržiavaní, prezentácii a rozvíjaní slovenského jazyka, duchovnej a svetskej kultúry, vydavateľskej činnosti a médií. Ďalej vyjadril nádej, že entuziazmus pre udržiavanie tradícií našich predkov bude naďalej pretrvávať a motivovať ešte viac nadšencov napriek prevládajúcim globalizačným trendom, ktoré sa snažia vytesňovať národné a krajové tradície a zvyky na okraj spoločenského záujmu.

“Vaše aktivity v rôznych kútoch sveta – obohacujúce a potešujúce generácie ľudí – na hrdosť materského Slovenska si zasluhujú ocenenie, úctu, vďaku i podporu, najmä keď ich v rozhodujúcej väčšine vykonávate dobrovoľne”, vyjadril Varšo podporu aj krajanským komunitám pôsobiacich vo Švajčiarsku.

 

Zdroj: www.uszz.sk

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.