bunny-sample

bunny-sample

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí logo

Dotácia ÚSŽZ na rok 2017


Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí logo

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvoril aj tento rok dotačný program a už zverejnil aj výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2017. Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi len na základe elektronickej a zároveň aj písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie.

Elektronicky – prostredníctvom elektronického online systému a písomne – prostredníctvom pošty.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Žiadosti vrátane povinných príloh sa predkladajú úradu najneskôr do 30. novembra 2016, pričom rozhodujúci je dátum registrácie v elektronickom systéme a dátum poštovej pečiatky na obálke písomne zaslanej žiadosti.

Písomnú žiadosť je potrebné zaslať na adresu

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Palisády 29

817 80 Bratislava 15

Slovenská republika

Časový harmonogram dotácií 2017

do 30. 11. 2016 – lehota na podávanie žiadostí o dotáciu v r. 2017,

do 31. 12. 2016 – odstraňovanie formálnych nedostatkov žiadostí o dotáciu (iba jedna výzva),

do 31. 01. 2017 – spracovanie žiadostí o dotáciu na hodnotenie,

do 01. 03. 2017 – zasadnutia dotačných subkomisií a dotačnej komisie,

od 14. 03. 2017 – uzatváranie dotačných zmlúv a poskytovanie dotácií.

Priamym kontaktom pre Švajčiarsko je poverený na úrade Matej Uhlík.

Základné dokumenty dotačného systému na rok 2017

Smernica o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.doc formát)

Smernica o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.pdf formát)

Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.doc formát)

Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.pdf formát)

Často kladené otázky týkajúce sa dotačného procesu (.doc formát)

 

Zdroj: www.uszz.sk

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.