bunny-sample

bunny-sample

Počítač eSlužby

Elektronické nahlasovanie zmeny pobytu vo Švajčiarsku


Počítač eSlužby

Pomocou systému eUmzug si môžete pohodlne nahlásiť zmenu bydliska online.  Ide o zmenu bydliska do inej, ale aj o sťahovanie v rámci rovnakej obce.

Aby Ste mohli využiť túto službu, musíte byť plnoletý a spôsobilý na právne úkony. Podľa zákona o nahlásení a o kontrole obyvateľstva je každá osoba povinná nahlásiť zmenu adresy do 14 dní od zmeny bydliska.

Potrebné dokumenty k nahláseniu zmeny bydliska:

  • Číslo sociálneho poistenia (AHV číslo)
  • Nájomná zmluva
  • Preukaz zdravotného poistenia, potvrdenie o povinnom poistení
  • Kreditná karta (MasterCard, VISA, PostFinance) v prípade poplatkov

 

Prečítajte si aj: Škody a čistota bytu pri novom podnájme

 

Ďalšie dôležité dokumenty v prípade zahraničnej príslušnosti:

  • Cestovný doklad (cestovný pas alebo občiansky preukaz)
  • Cudzinecký preukaz
  • Rodný list ( so zápisom mien rodičov)
  • Ak Ste vydatá/ženatý alebo rozvedená/rozvedený, je potrebný sobášny list prípadne listina o rozvode

V priebehu žiadosti budete vyzvaný doručiť naskenované hore uvedené dokumenty.

Tento systém ešte nefunguje po celom Švajčiarsku, takže v určitých prípadoch je nutné sa osobne dostaviť na obecný úrad.

 

Zdroj: www.eumzug.swiss

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.