bunny-sample

bunny-sample

Žena nosí v šatke dieťa

Familienausweis – vaša rodinná kniha vo Švajčiarsku


Žena nosí v šatke dieťa

Ak ste sa rozhodli zotrvať vo Švajčiarsku dlhšie, tak sa zrejme stretnete s požiadavkou, aby ste sa preukázali vašim rodným, prípadne sobášnym listom zo Slovenska. Je to napríklad v prípade, že sa vám vo Švajčiarsku narodí dieťa.

Úrady vyžadujú, aby duplikáty (nie kópie) dokumentov neboli staršie ako 6 mesiacov, a ak ste to už niekedy absolvovali, tak viete, že dokumenty musia byť úradne preložené a musia byť opatrené superlegalizačnou pečiatkou “apostila”.

V prípade, že si nechcete tieto dokumenty vystatovať pre každú príležitosť, vo Švajčiarsku existuje možnosť vystavenia tzv. rodinnej knihy (Familienausweis, Familienbüchlein alebo Familienschein). Je to matričný záznam, do ktorého sa neskôr zapíšu udalosti (narodenie dieťaťa, rozvod, smrť atď.).

Keď odnesiete žiadosť pre vydanie rodinnej knihy osobne na vám príslušnú matriku (Zivistandsamt), tam si ešte od vás vypýtajú a vyrobia fotokópiu pasu, kvôli overeniu štátnej príslušnosti a vaše povolenie na pobyt (Ausländerausweises). Poplatok za jej vydanie je 40 CHF. (50 CHF. v peknom ochrannom obale) a potom si ešte účtujú poplatok za čas strávený touto agendou.

Približne 80 CHF. je konečná suma za vydanie rodinnej knihy (v ochrannom obale) so zápisom 1 sobášneho a 3 rodných listov.

 

Prečítajte si aj: Pôrod vo Švajčiarsku

 

Matrika posiela všetky vaše dokumenty na overie do príslušného kantonálneho úradu pre očianske právo a registre. Do jedného mesiaca vám príde výsledok priamo do poštovej schránky. Pri každom novom zápise do tejto knihy vám už žiadny poplatok nehrozí.

Ak si potrebujete vybaviť duplikát matričného dokladu s apostilou zo Slovenska a cestu na Slovensko nemáte, možno vám pomôže osobná skúsenosť. V našom prípade, okrem matriky v Bratislave, sme vybavili všetko potrebné cez e-mail, poštu a telefón.

Matrikárky boli veľmi ochotné, a keďže sa poplatok nedal zaplatiť prevodom, poskytli nám osobný účet, kde sme poplatky poslali. Klobúk dole a vďaka vám. Poplatok za vystavenie duplikátu matričného dokladu je 5 € a poplatok za apostil 10 €. Poslali sme vyplnenú, podpísanú a preskenovanú žiadosť na dohodnutý e-mail.

Urobili sme prevod za poplatky na účet matrikárky. Po výbere tejto hotovosti, vystavila matrikárka duplikát matričného dokladu. Následne tento doklad spolu s 10 € zaslala na okresný úrad, kde som taktiež kontaktoval úradníčku, aby doklad opatrila apostilou. Takto pripravený doklad mi zaslali poštou na adresu vo Švajčiarsku.

 

Zdroj: internet

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.