bunny-sample

bunny-sample

Fotosúťaž o fotoaparát NIKON Coolpix S32


Kryt na fotoaparát Nikon

Portál SLOVAK.CH vyhlasuje fotografickú súťaž pre Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku s témou “Perinbaba“.

Téma je voľná, čiže fotografia sa nemusí  opierať výlučne o známy slovenský film Juraja Jakubiska, ale môže niesť vaše subjektívne predstavy na tému Perinbaba (zima, perina, sneh, vianoce ai.) Výhercu určite poteší nový nárazuvzdorný a vodeodolný fotoaparát NIKON Coolpix S32.

(ZMENA: 1.1.2015) Do súťaže sa prihlásila iba jedna súťažiaca. Po oznámení o výhre sama navrhla, aby bola súťaž predĺžená. Na základe tejto komunikácie predlžujeme súťaž do konca marca 2015. 

 

Podmienky súťaže:

1. Súťažiaci je registrovaný na portály www.slovak.ch s typom registrácie Úplná.

2. Súťažiaci má adresu a pobyt vo Švajčiarsku.

3. Súťažiaci prehlasuje, že je autorom fotografie a má k fotografii výhradné vlastnícke práva.

4. Súťažiaci má v súťaži iba jednu fotografiu.

5. Súťažiaci súhlasí, že pod súťažnou fotografiou bude uvedené jeho celé meno.

6. Súťažiaci zasiela svoju súťažnú fotografiu na e-mail: sutaz@slovak.ch.

7. Súťažiaci zasiela svoju súťažnú fotografiu z e-mailu, ktorým sa registroval na portály www.slovak.ch.

8. Súťažiaci spolu s fotografiou zasiela sprievodnú informáciu, ktorá obsahuje názov fotografie.

9. Nepovinným údajom fotografie je jej popis, dátum a miesto.

10. Odporúčaná veľkosť fotografie je najviac 2 MB a najmenej 500 kB.

11. Súťažné fotografie môžete zasielať od 19.11.2014 do 29.3.2015 (23:59 hod.).

12. Administrátor súťaže umiestňuje súťažné fotografie na Facebook, a to čo najskôr, ale podľa jeho časových možností.

13. Hodnotenie súťaže prebieha na stránkach Facebook, ale spoločnosť Facebook nemá žiadny podiel na tejto súťaži.

14. Súťaž končí 31.3.2015 o 23:59 hod.

15. Vyhráva súťažiaci s fotografiou, ktorá má na konci súťaže najviac označení “Páči sa mi to” (Like).

16. Súťaž bude vyhodnotená do 5.4.2015 a výherca bude následne kontaktovaný.

17. Súťažiaci súhlasí, že v prípade víťaztva v súťaži, bude jeho meno uverejnené na portály www.slovak.ch.

18. Súťažiaci súhlasí, že v prípade víťaztva zašle administrátorovi fotografiu svojej osoby, kde bude vyobrazená aj vysúťažená cena.

19. Vysúťažená cena bude víťazovi zaslaná poštou na adresu, ktorú má uvedenú na konte Úplnej registrácie portálu www.slovak.ch.

20. Administrátor má právo súťaž kedykoľvek zrušiť bez právneho nároku na výhru.

21. Prípadné otázky k súťaži zodpovie administrátor v diskusii nižšie.

 

Výherkyňa súťaže Vladimíra Bodnárová

Výherkyňa súťaže

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.