bunny-sample

bunny-sample

Švajčiarske zvonce

Hlasovacie práva Švajčiarov žijúcich v zahraničí sú pod tlakom


Švajčiarske zvonce

Mimo územia Švajčiarska žije viac ako 760 000 držiteľov pasu Helvétskeho kríža. Skoro 180 000 z nich je registrovaných pre voľby zo zahraničia na diaľku.

Väčšina z týchto ľudí sú naturalizovaní Švajčiari s minimálne 2 pasmi, ktorí sa vrátili žiť do svojej domovskej krajiny. Hlasovacie práva teda majú nie len vo Švajčiarsku. Problémom je, že aj keď už nežijú a ani neplánujú žiť vo Švajčiarsku, stále rozhodujú, cez voľby a referendá, o jeho budúcnosti.

Hlasovanie vo voľbách a referendách je pre každého Švajčiara takmer povinnosťou, ktorá súvisí s osobnou zodpovednosťou za fungovanie krajiny. Preto sa diskusia o volebnom práve Švajčiarov žijúcich dlhodobo v zahraničí opäť stáva témou.

Navrhovaná novela hlasovacieho zákona by mala priniesť zmenu, ktorá hlasovacie práva pozastaví, ak občan nežije vo Švajčiarsku viac ako 20 rokov. Týkať by sa to malo iba občanov, ktorí majú hlasovacie práva aj v inej krajine, čiže najmä naturizovaných Švajčiarov. V prípade, že sa občan do Švajčiarska zase vráti, tieto práva by mal znovu získať.

 

Prečítajte si aj: Koľko stojí švajčiarsky pas?

 

Popri tomto návrhu sa paralelne diskutuje aj o téme dedenia občianstva. V diskusii sa spomína návrh, ktorý by zaručoval dedené občianstvo získané v zahraničí po tretie pokolenie. 

Návrhy sú však príliš kontroverzné na to, aby v súčasnosti získali väčšinu. Politici sú v diskusii zvlášť opatrní, pretože naturalizovaní Švajčiari, či už žijúci vo Švajčiarsku alebo nie, sú aj ich voliči.

 

Zdroj: SRF

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.