bunny-sample

bunny-sample

Einsiedeln kostol vo Švajčiarsku

Jubilujúca päťdesiata slovenská púť do Einsiedeln


Einsiedeln kostol vo Švajčiarsku

Pri čítaní webovej stránky Slovak.ch sa užívateľovi ponúka veľký výber informatívnych článkov. Takmer všetky sú obsahovo zamerané na úspešný, predpísaný, bezrizikový štart pobytu a práce vo Švajčiarsku.

Zároveň predstavujú novú krajinu s jej zvláštnosťami týkajúcich sa histórie, politiky, hospodárstva a turizmu. Som presvedčená, že mnohým z Vás sú zverejnené informácie pomocné, dôležité a vítané.

Podobne významné je krátke odpútanie sa od dennodenných povinností spojených so životom a prácou v cudzine. Je potrebné si na chvíľku vydýchnuť, zastaviť a nasmerovať sa do hĺbky srdca. Spokojný a naplnený život potrebuje popri občianskych povinnostiach i duchovné poslanie: Dať štátnym inštitúciám to, čo im patrí, a dať Bohu to, čo si zaslúži.

Náš slovensky misionár otec Pavol Šajgalík pozýva všetkých 06. Septembra 2020 do Einsiedeln, pútnického miesta vo Švajčiarsku. Slováci žijúci vo Švajčiarsku si tohto roka pripomínajú päťdesiatu tradičnú púť na miesto vďaky, prosby a spoločného slávenia svätej omše.

Ak si niekto nájde čas a záujem, môže si otvoriť stránku www.skmisia.ch. Posledný Misijný informátor 2-2020 informuje o vzniku slovenských púti vo Švajčiarsku. Na uvedenej stránke si môžete vyplniť Dotazník o prípadnom záujme účasti na spoločnom obede po svätej omše.

Vašou účasťou posilníte našu veľkú slovenskú rodinu vo Švajčiarsku.

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.