bunny-sample

bunny-sample

50 švajčiarskych frankov

Kantóny zvyšujú individuálne príspevky na poistné


S očakávaným zvýšením poistného pre rok 2024 reagujú švajčiarske kantóny navýšením rozpočtov na individuálne príspevky na zníženie poistného, tzv. Prämienverbilligung.

Kanton Zürich oznámil, že na konpenzačné príspevky bude v budúcom roku k dispozícii viac ako 1,2 miliardy frankov, čo predstavuje desaťpercentné zvýšenie v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Rôznorodé podmienky príspevkov v rôznych kantónoch

Podmienky pre získanie príspevkov na znižovanie prémii sa líšia v závislosti od kantónu, v ktorom ľudia žijú. Spôsoby výplaty, či už automatické alebo na základe žiadosti, ako aj termíny pre prihlásenie sa líšia. Približne každý štvrtý obyvateľ Švajčiarska dostáva takúto formu podpory. 

Nárok na individuálne príspevky majú ľudia v skromných ekonomických pomeroch, pričom výška príspevku závisí od rôznych faktorov deklarovaných v daňovom priznaní, ako je príjem alebo majetok s určitými hornými limitmi.

V roku 2022 mali kantóny Genf, Vaud, Uri a Schaffhausen najvyšší podiel príjemcov týchto príspevkov, zatiaľ čo najmenší podiel bol zaznamenaný v Neuchâtel, Basel-Landschaft a St. Gallen. Na príspevky zostávajú najviac odkázané finančne slabšie domácnosti, vrátane rodín z nižšej strednej triedy.

Prečítajte si aj: Blíži sa termín pre zmenu zdravotného poistenia

Kantón Bern

Pre príklad uvedieme podmienky v kantóne Bern. Pre získanie individuálneho príspevku na poistné je rozhodujúci príjem, ktorý nesmie presiahnuť 35 000 CHF alebo 45 000 CHF pre rodiny s deťmi.

Výška príjmu pre aktuálny rok sa vypočítava na základe konečných daňových údajov z predchádzajúcich dvoch rokov a ako základ pre výpočet slúžia čistý príjem a majetok podľa daňových záznamov.

Váš nárok na zníženie poistného sa štandardne kontroluje automaticky. Ak máte nárok, budete o tom písomne informovaný. Avšak niektoré skupiny ľudí musia podať žiadosť o zníženie poistného osobne.

Autor: Igor Kurek

Zdroj: SRF

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

    1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
    2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.