bunny-sample

bunny-sample

Karanténa

Karanténa pre všetkých prichádzajúcich zo zahraničia


Karanténa

Vláda Igora Matoviča znova sprísňuje opatrenia pre prichádzajúcich Slovákov zo zahraničia. Od pondelka skončia v karanténne MV SR skoro všetci.

Aktuálne opatrenie o nútenej karanténe v zariadenia Ministerstva obrany SR platilo iba pre repatriantov, čiže pre osoby, ktoré sa do vlasti zo zahraničia dostali cez organizovanú prepravu MZVaEZ SR.

Tí, ktorí pricestovali vo vlastnej réžii, napríklad autom, mali prikázanú karanténu absolvovať doma, čo sa však v mnohých prípadoch porušovalo.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) vyhlásil, že každá osoba, ktorá vstúpi na územie Slovenska zo zahraničia, musí od pondelka (7.00 hod.) absolvovať karanténu v určenom zariadení na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19.

V prípade negatívneho výsledku testu sa následne tejto osobe nariadi ešte domáca karanténa na dobu 14 dní.

 

Prečítajte si aj: Koronavírus nelieta vzduchom, potvrdila WHO

 

Toto opatrenie má však aj výnimky. Karanténa sa nevzťahuje na tehotné ženy, osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu, osoby s onkologickým, psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity, osoby s osobitnými výživovými potrebami, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev, osoby s metabolickými poruchami, osoby s epilepsiou, osoby s mentálnou poruchou, osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch, ťažko zdravotne postihnuté osoby alebo osoby s inými závažnými zdravotnými stavmi či osoby, ktoré na území Slovenska požívajú diplomatické výsady a imunitu.

Neplnoletým osobám, ktoré vstúpia na územie Slovenska bez sprievodu svojho zákonného zástupcu, bude nariadená karanténa v domácom prostredí na dobu 14 dní. Po dobu trvania karantény sa karanténa nariaďuje aj osobám žijúcim v spoločnej domácnosti.

Osoby, ktoré od pondelka rána vstúpia na územie Slovenska, nahlasujú túto skutočnosťf telefonicky alebo elektronicky svojmu všeobecnému lekárovi alebo pediatrovi, ktorí následne vystavia potvrdenie o práceneschopnosti z dôvodu karantény.

Opatrenie sa tiež netýka viacerých výnimočných prípadov ako napríklad vodičov nákladnej dopravy, lodnej nákladnej dopravy, leteckej nákladnej dopravy, posádok zdravotnej služby atď. Tieto osoby však v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia nového koronavírusu musia bezodkladne kontaktovať svojho lekára.

 

Zdroj: www.sme.sk

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.