bunny-sample

bunny-sample

Televízia

Koncesionárske poplatky vo Švajčiarsku (BILLAG)


Televízia

Medzi krajiny prísne sledujúce platobnú morálku koncesionárov patrí najmä Rakúsko, Nemecko a Švajčiarsko. V posledne menovanom alpskom štáte je povinným koncesionárom každá domácnosť, ktorá dokáže prijímať signál, bez ohľadu na to, či je televízny, alebo len telefón a smartfón.

 Koncesionárske poplatky sa delia na domácnosti a spoločnosti. My sa budeme venovať v článku len domácnostiam. Vo Švajčiarsku existuje zákonná povinnosť platiť za rádiové a televízne koncesie. Výmenou za koncesie je celé územie pokryté signálom, ktorý dovoľuje počúvať švajčiarske rádio a sledovať švajčiarsku televíziu v nemčine, francúzštine, taliančine a rétorománčine.

O tom, ktoré stanice dostanú spolkovú subvenciu vybranú formou koncesií a v akej výške, rozhoduje Spolková vláda. Výberom poplatkov je poverená firma Billag AG.

Tarif je delený na rádio a televíziu. Za rádioprijímač sa platí zvlášť a platí sa aj vtedy, ak domácnosť rádio nemá. Stačí, ak je v aute autorádio a to je dnes vo všetkých autách. Alebo ak má osoba v domácnosti mobilný telefón s možnosťou počúvať rádio, čo je tiež bežné. Pre každú domácnosť sa platí len raz bez ohľadu na počet obyvateľov či prijímačov v domácnosti.  

Koncesionárske poplatky vo Švajčiarsku patria k najvyšším v Európe – skoro každá domácnosť tento rok zaplatí 451,10 frankov.  Od budúceho roku by mala táto suma klesnúť na 365 frankov. Oslobodení od platieb koncesie sú dôchodcovia.

 

Prečítajte si aj: Špecifiká Švajčiarska

 

Suma poplatkov | mesačne | ročne

Rozhlasový príjem | CHF 13.75 | CHF 165.00

Televízny príjem | CHF 23.85 | CHF 286.10

Rozhlasový a televízny príjem | CHF 37.60 | CHF 451.10

Zaplatené koncesionárske poplatky majú jasnú schému prerozdelenia. Televízia a rádio SRF si z vašej zaplatenej faktúry zoberie 178 Fr., ďalších 134 Fr. je určených pre RTS, 89 Fr. pre RTI, 8 Fr. pre RTR a 42 Fr. putuje pre súkromné koncesiované stanice a pre spoločnosť Billag.

Billag - rozdelenie poplatkov 

Zdroj: Billag

Koncesionárske poplatky máte buď zarátané v prenájme bytu ako vedľajšie výdavky (Nebenkosten) alebo si ich uhrádzate zvlášť. Pri prenájme sa treba informovať u prenajímateľa a v prípade, že vedľajšie výdavky nezahŕňajú tieto poplatky, prihláste sa priamo cez webstránku spoločnosti Billag. Ak tak nespravíte, takmer na 99% vám za nejaký čas niekto zaklope na dvere, a potom vás čakajú nepríjemnosti. Jednou z nich je, že budete musieť uhradiť celú dlžnú sumu od kedy ste mali koncesionárske poplatky platiť, ale aj s pokutou a možno aj s úrokmi.

Ako nahlasovateľ registrujete svoju adresu, čiže po zmene adresy sa musíte znovu odhlásiť a prihlásiť na novej adrese. Samozrejme iba v prípade, že v novom podnájme nemáte koncesionárske poplatky vo vedľajších nákladoch nájmu už zarátané.

Náklady na upomienky sú 5 CHF a neskôr 20 CHF. Po nezaplatení sa dlžník dostane do rúk Úradu pre vymáhanie pohľadávok a bankroty (Betreibungsamt), čo je štátna inštititúcia. Za vymáhanie sa platí 45 CHF plus 5 CHF za každý neúspešný pokus o doručenie platobného príkazu, plus úrok Národnej banky zvýšený o 1%.

4. marca 2018 sa konalo referendum za zrušenie koncesionárskych poplatkov vo Švajčiarsku. Pre návrh, o ktorom sa v referende hlasovalo, sa vžil názov No Billag – podľa spoločnosti, ktorá poplatky za verejnoprávne médiá vyberá. Zrušenie koncesionárskych poplatkov odmietlo 71% švajčiarskych voličov.

Firma Billag vyberá koncesionárske poplatky do 31. decembra 2018. Potom bude zodpovedná za vyberanie poplatkov firma Serafe. Od januára 2019 obdržíte faktúry a ďalšie informácie od Serafe AG. Spolková rada Švajčiarska rozhodla zaviesť od 1. januára 2019 nové poplatky (365 Fr. za rok).

 

Zdroj: www.billag.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.