bunny-sample

bunny-sample

Kokain

Kontrolovaný predaj kokaínu vo švajčiarskom Berne


Bernská mestská rada vyjadrila záujem o vedecký pilotný projekt pre kontrolovaný predaj kokaínu. Mesto Bern signalizuje svoj záujem o takýto projekt federálnym úradom a ostatným mestám.

Táto iniciatíva prichádza po úspešnom začiatku pilotného projektu na kontrolovaný predaj marihuany. Podľa väčšiny členov bernskej mestské rady je čas ísť ešte ďalej. V návrhu, ktorý bol schválený pomerným počtom hlasov 43 k 18, sa uvádza, že je potrebné pokračovať v experimentoch s reguláciou drog.

“Hoci kokaín je ďaleko od toho, aby bol neškodný, jeho kontrolovaný predaj by mohol zjednodušiť prevenciu a umožniť lepšie možnosti kontroly,” uviedli podporovatelia návrhu z radov Alternatívnej ľavice (AL). “Drogy sa konzumujú, či už sú zakázané alebo nie. Každý pokus o dekriminalizáciu drogovej spotreby pomáha spotrebiteľom.”

Odmietavé hlasy prichádzajú z radov SVP, FDP a EVP. Niekoľko členov SP tiež hlasovalo proti tomuto návrhu. Oponenti argumentovali, že mesto jednoducho nemá v tejto otázke príslušné právomoci. Tému považujú za výhradnú záležitosť spolkovej vlády.

Franziska Teuscher, riaditeľka sociálnych služieb, uviedla, že spolková vláda schválila pilotné projekty týkajúce sa marihuany len pod tlakom miest. Bernský mestský úrad by mohol akceptovať návrh týkajúci sa kokaínu, ale nebude, na rozdiel od marihuany, zohrávať vedúcu úlohu.

Schválenie bolo dosiahnuté až na druhý pokus. V máji 2019 bernská mestská rada tesne odmietla podobný návrh. V tom čase väčšina SP hlasovala proti, pretože chcela najprv získať skúsenosti s kontrolovaným predajom marihuany.

Prečítajte si aj: Ako je Švajčiarsko pripravené na možný jadrový konflikt?

Tentoraz hlasovala väčšina SP za návrh vo forme postulátu. Pilotné projekty s marihuanou sa už začali v mestách ako Basel, Zürich a Lausanne. Bernský projekt by mal nasledovať v jeseni 2023 a niekoľko mesiacov neskôr sa očakáva zahájenie projektu v Bieli.

Tento nový návrh na kontrolovaný predaj kokaínu je prirodzeným rozšírením predchádzajúcej iniciatívy s marihuanou. Jeho cieľom je skúmať, či môže regulácia a kontrola namiesto zákazu pomôcť riešiť problémy s drogami a drogovou závislosťou. Podobne ako pri marihuane, tento návrh je zameraný na dekriminalizáciu spotreby a súčasne na zlepšenie bezpečnosti a prevencie pre spotrebiteľov.

Prečítajte si aj: Pilotný výskum konzumácie marihuany vo Švajčiarsku

Avšak tento pilotný projekt pre kontrolovaný predaj kokaínu nie je bez kontroverzií. Kým niektorí argumentujú, že regulácia môže viesť k lepšiemu porozumeniu drog a možnostiam liečby, iní sa obávajú, že legalizácia môže potenciálne zvýšiť spotrebu a negatívne vplývať na verejné zdravie. Navyše, argumentuje sa, že mestá by nemali byť na čele týchto iniciatív a že federálna vláda by mala byť zodpovedná za rozhodnutia týkajúce sa kontrolovaného predaja drog.

Čo sa týka ďalších krokov, bude zaujímavé sledovať, ako sa pilotné projekty vyvíjajú a aké účinky budú mať na spotrebu drog, verejné zdravie a kriminálne štatistiky v týchto mestách. Taktiež sa očakáva, že výsledky týchto projektov poskytnú hodnotné údaje, ktoré by mohli ovplyvniť budúce politiky týkajúce sa drog na lokálnej, národnej a možno aj medzinárodnej úrovni.

Autor: Igor Kurek

Zdroj: SRF 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.