bunny-sample

bunny-sample

Muž opravuje batériu na umývadle

Malé opravy v prenajatom byte vo Švajčiarsku


Muž opravuje batériu na umývadle

Údržba prenajatého bytu vo Švajčiarsku prináša neraz otázku, kto je za jednotlivé opravy a výmeny materiálu v byte zodpovedný, čiže kto to v konečnom dôsledku zaplatí.

Prenajímatelia sa snažia v čo najvyššej miere túto zodpovednosť hodiť na plecia nájomcom a pomerne často sa im to, možno aj z dôvodu nedostatku informácií, podarí. Ako sa brániť neoprávneným výdavkom? Stačí si informácie naštudovať a ukázať prenajímateľovi, že ste v “obraze”.

Malé opravy bytu

Opravu a údržbu prenajatého bytu má povinnosť platiť prenajímateľ. Existuje však výnimka, ktorá túto povinnosť kladie na plecia nájomcu. Postupuje sa tak v prípade, ak ide o tzv. majú opravu bytu.

Pod týmto termínom sa myslia opravy, ktoré si vie nájomník zabezpečiť svojpomocne, bez nutnosti špeciálnych znalostí alebo vzdelania. Ide napríklad o uťahovanie uvoľnených skrutiek, olejovanie závesných systémov dverí alebo vyčistenie sifónu pod umývadlom, pokiaľ sa jedná o jednoduchý systém demontáže a montáže.

Pod údržbou sa tiež rozumie výmena poškodených alebo vysoko opotrebovaných jednoduchých súčastí bytu ako sprchovacia hadica, filter s digestora, plech na pečenie alebo sklenený pohár pri umývadle. Aj tieto položky platí nájomník, pokiaľ sú komerčne dostupné a nepresahujú bežne akceptovanú sumu 150 CHF. Táto suma sa obvykle nachádza v nájomnej zmluve a mala by byť stanovená na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom.

 

Prečítajte si aj: Prevod hotovosti zo Švajčiarska na Slovensko

 

Čo už platí prenajímateľ?

Všetky opravy a údržby bytu, ktoré si nájomca nevie zabezpečiť sám alebo presahujú zmluvou stanovenú sumu (okolo 150 CHF.), idú na účet prenajímateľa. Týka sa to napríklad problému s elektrikou, upchatého odpadového potrubia, opravy chladničky a umývačky riadu alebo umytia vonkajších okeníc, kde sa kvôli bezpečnosti musí použiť lešenie.

Ak bude v tejto situácii a problém nebude havaríjneho charakteru, informujte najprv prenajímateľa. Buď vám zabezpečí profesionálnu firmu sám alebo to nechá na vás. Dôležité je, aby ste po vykonaní opravy nechali firme v obidvoch prípadoch vystaviť faktúru na prenajímateľa.

Ak sa následne dostanete do situácie, že vás prenajímateľ vyzve na refundáciu vzniknutých nákladov, určite stojí za to, aby ste mu zaslali doporučený list, kde vyjadríte nesúhlas s danou požiadavkou.

Mustra: Zrušenie faktúry za opravu

Niektoré zmluvy obsahujú podmienky, ktoré sú v protiklade s vyššie napísaným. Ide napríklad o úhrady zo strany nájomcu nad rámec malých opráv a údržbu bytu alebo percentuálny výpočet z nájmu, ktorý to má pokrývať. Tieto klauzuly sú samozrejme neplatné a aj po podpise sa nesmie vyžadovať ich plnenie.

Môže nastať situácia, že prenajímateľ vám zašle preplatenie faktúry za opravu, pretože ste ju zavinili sám (alebo vaše dieťa). Ide napríklad o upchaté odpadové potrubie, kde sa preukáže, že problém nastal z dôvodu vhodenia plyšovej hrašky do WC. V tomto prípade ste povinný faktúru preplatiť, ale zároveň kontaktujte svoju poisťovňu a skúste si túto refundáciu cez svoju poistku zase refundovať.

Kedy malé opravy neplatí nájomca?

Je takisto dobré vedieť, že nájomca sa môže vyhnúť aj plateniu malých opráv a údržby bytu ak o konkrétnych nedostatkoch včas informuje prenajímateľa. Takýto podnet musí byť podaný do jedného mesiaca od prevzatia bytu nájomcom.

Mustra: Nedostatky pri prevzatí bytu

 

Zdroj: www.mieterverband.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.