bunny-sample

bunny-sample

Úradníčka

Máte nárok na dávku v nezamestnanosti na Slovensku?


Úradníčka

Čoraz viac krajanov žijúcich vo Švajčiarsku sa vracia nadobro späť na Slovensko. Návrat však sprevádza okrem iného aj veľa otázok a jednou z nich je, či majú nárok na dávku v nezamestnanosti na Slovensku, ktorá sa im vypočíta z odpracovaných rokov z krajiny helvétskeho kríža.

Jednou z možností ako na Slovensku poberať dávku v nezamestnanosti je, že si túto dávku zo Švajčiarsku exportujete. Bližšie informácie o tomto procese si môžete prečítať v článku Export vašich dávok v nezamestnanosti mimo Švajčiarska.

Túto dávku vám však vypláca Švajčiarsko a Sociálna poisťovňa na Slovensku je len spolupracujúca inštitúcia. Takisto sa jedná iba o obmedzené obdobie 3 mesiacov (max. 6 mesiacov po predĺžení), počas ktorých si na Slovensku musíte prácu nájsť alebo sa musíte, ak si chcete dávku zachovať, vrátiť späť do Švajčiarska.

Ak rozmýšľate nad tým, že na Slovensko sa vraciate nadobro, druhou možnosťou je, požiadať o dávku v nezamestnanosti slovenskú Sociálnu poisťovňu.

Kto má nárok na dávku v nezamestnanosti?

Na dávky v nezamestnanosti máte nárok, ak ste boli v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzača o zamestnanie poistení v nezamestnanosti (povinne alebo dobrovoľne) najmenej dva roky (730 dní). Ak ste nesplnili podmienku 730 dní, tak sa vám lehota troch rokov môže predĺžiť na štyri v prípade, že ste boli poistení v nezamestnanosti uvedených 730 dní v zamestnaní, kde ste aspoň 2 roky boli zamestnanec s pracovným pomerom na dobu určitú.

 

Prečítajte si aj: Nevyplatená mzda vo Švajčiarsku

 

Ak žiadateľ nepreukáže za dané obdobie poistenie v nezamestnanosti aspoň 730 dní, nárok na dávku v nezamestnanosti mu nevzniká.

Ako a kde požiadať o dávku v nezamestnanosti?

Žiadosť o dávku v nezamestnanosti sa zvyčajne podáva na pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta vášho trvalého pobytu. K takejto žiadosti prikladáte:

  • oznámenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie
  • žiadosť o dávku v nezamestnanosti
  • formulár E 301 alebo prenosný dokument PD U1 (nie je nutné, ale určite urýchlite proces)

Aby ste sa dostali k formuláru E 301 alebo prenosnému dokument PD U1, musíte podať žiadosť. Žiadosť podávate buď na Slovensku (Sociálna poisťovňa – formulár) alebo vo Švajčiarsku (vaša Arbeitslosenkasse – formulár). Keďže sa na Slovensku sa čaká na tento formulár niekoľko týždňov, odporúčame sa vám radšej obrátiť na švajčiarske úrady.

K žiadosti o formulár E 301 alebo prenosný dokument PD U1 vo Švajčiarsku potrebujete doložiť vašej Arbeitslosenkasse tieto náležitosti:

  • medzinárodné osvedčenie od zamestnávateľa (Arbeitgeberbescheinigung International) – formulár
  • výplatné pásky alebo ročné zúčtovanie za posledné 3 roky
  • kópia pasu alebo občianskeho preukazu