bunny-sample

bunny-sample

Úradníčka

Máte nárok na dávku v nezamestnanosti na Slovensku?


Čo môžete čakať od dávky v nezamestnanosti na Slovensku?

Dávka sa vypláca buď 6 alebo 4 mesiace podľa toho, či ste splnili podmienku poistenia v nezamestnanosti 730 dní za posledné 3 alebo 4 roky. Keďže platy vo Švajčiarsku sú na pomery Slovenska naozaj vysoké, bude stačiť ak si povieme, aká je maximálna výška dávky v nezamestnanosti.

Denný vymeriavací základ v druhom polroku roku 2019 a v prvom polroku 2020 je maximálne vo výške 66,6083 €. Teda maximálna výška dávky v mesiaci, ktorý má 31 dní, je 1 032,50 € a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 999,20 €.

Prolbém dávky v nezamestnanosti pre Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku

Vaša žiadosť na dávku v nezamestnanosti bola podaná a všetky náležitosti ste k nej pripojili, ale ani to nemusí stačiť. Žiadosť sa posudzuje individuálne u každého žiadateľa. Rozhodujúcim faktorm je tzv. centrum záujmov.

Pokiaľ ste si počas pobytu vo Švajčiarsku nezachovali silnejšie väzby na Slovensku, doba poistenia v nezamestnanosti vám zo Švajčiarska nebude započítaná.

Koordinačné predpisy určujú, že pri skončení výkonu zárobkovej činnosti by si nezamestnaní mali uplatňovať nárok na dávku v nezamestnanosti v štáte, v ktorom práve skončili zamestnanie. Výnimka platí pre cezhraničných zamestnancov, ktorí sa pravidelne (napr. týždenne) počas zamestnania vo Švajčiarsku vracali na Slovensko.

Ďalšiu výnimku tvoria pracovníci, ktorí si aj vzhľadom na praconý výkon v zahraničí, zachovali bydlisko (centrum záujmov) na Slovensku

 

Prečítajte si aj: Export vašich dávok v nezamestnanosti mimo Švajčiarska

 

Pri určovaní bydliska sa berie do úvahy najmä:

  • dĺžka a trvalosť zdržiavania sa na území dotknutých štátov, 
  • charakter, stabilita a dĺžka zamestnaní a miesta, kde boli vykonávané, 
  • •rodinný stav a rodinné väzby, 
  • •vykonávanie nezárobkovej činnosti,
  • stabilita bytovej situácie,
  • miesto platenia daní.

Pár tipov na záver

Na Slovensku získa dávku v nezamestnanosti pomerne málo uchádzačov, ktorí dlhodobo žili a pracovali vo Švajčiarsku, pretože ich tzv. centrum záujmov bol pravdepodobne vo Švajčiarsku. Aj keby im táto dávka bola priznaná, tak bude zrejme v menšej výške ako dávka zo Švajčiarska.

Dávku v nezamestnanosti sa preto pokúste zo Švajčiarska exportovať na Slovensko na dobu 3 mesiacov. Po týchto 3 mesiacoch sa pokúste o predĺženie exportu na maximálne 6 mesiacov. Ak vám export predĺžiť zamietnu, prihláste sa na úrad práce na Slovensku a požiadajte Sociálnu poisťovňu o dávku v nezamestnanosti.

Ak vám dávku v nezamestnanosti Sociálna poisťovňa prizná, doba podpory sa skráti o dobu poberania dávky zo Švajčiarska. Čiže ak ste vyčerpali 3 mesačný export na Slovensko, na Slovensku môžete poberať dávku v nezamestnanosti ešte buď 1 alebo 3 mesiace podľa toho, či ste splnili podmienku poistenia v nezamestnanosti 730 dní za posledné 3 alebo 4 roky.

 

Zdroj: Mgr. Novotná Zuzana, Informačno-poradenské centrum – Sociálna poisťovňa, ústredie

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.