bunny-sample

bunny-sample

Brigádnik v sklade

Možnosť vzdelávania sa pre brigádnikov vo Švajčiarsku


Brigádnik v sklade

Vzdelávanie zamestnancov je výrazom určitého druhu starostlivosti personálnej agentúry o zamestnancov vo Švajčiarsku, ktorý v konečnom dôsledku je spôsobilý priniesť úžitok obom stranám.

 Vhodným príkladom prehlbovania kvalifikácie môže byť absolvovanie kurzu prípadne školenia za účelom zlepšenia alebo zefektívnenia výkonu práce. V praxi pôjde najčastejšie o také prípady, kedy zamestnanec získava potrebné vedomosti a zručnosti na vykonávanie dohodnutého druhu práce – napríklad získanie oprávnenia na vedenie motorového vozidla príslušnej kategórie, oprávnenia na vedenie vysokozdvižného vozíka, alebo absolvovanie školenia a následne aj skúšky za účelom vykonávania činnosti zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov.

Švajčiarsky fond na podporu ďalšieho vzdelávania ponúka možnosť absolvovania kurzu pre pracujúcich ľudí zamestnaných na hodinovú mzdu cez personálnu agentúru, tzv. Temporär. Temptraining ponúka na svojej stránke zoznam vzdelávacích inštitúcií. Máte možnosť si vybrať zo širokej škály kurzov podľa odvetí.

Účelom a cieľom tohto fondu je schopnosť lepšieho uplatnenia sa na pracovnom trhu. Ide najmä o brigádnikov pracujúcich na hodinovú mzdu cez personálnu agentúru.

Zhodnotenie nároku na absolvovanie kurzu alebo školenia

Podmienky na absolvovanie vybraného kurzu sú nasledovné:

 • Personálna agentúra Vám sprostredkúva prácu
 • Máte za posledných 12 mesiacov odpracovaných 352/528/704 hodín a platili ste odvody odboru GAV
 • Kurz ešte nezačal
 • Škola musí byť uznaná temptraining
 • Kurz musí zodpovedať kritériám
 • Žiadosť je potrebné podať pred začatím kurzu.

Žiadosť je potrebné podať pred začatím kurzu. Fond ponúka školné na kurz až 4 000 švajčiarskych frankov. Medzi Vašim posledným pracovným nasadením a začatím kurzu môže byť avšak maximálne 12-mesačný odstup.

Fond taktiež ponúka náhradu za ušlú mzdu 2 000 frankov, ak spĺňate podmienku, že od Vašeho posledného pracovného nasadenia neubehlo 6 mesiacov.

 

Prečítajte si aj: Minimálna mzda vo Švajčiarsku

 

Podanie žiadosti

Podaniu žiadosti za účelom ďalšieho vzdelávania je potrebné doručiť nasledovné formality:

 • Kópiu občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.
 • Výplatnú pásku o odpracovaní 352/528/704 hodín ako temporálny pracovník.
 • Zmluvu o výkone práce.
 • Popis kurzu.
 • Pri požadovaní náhrady za ušlú mzdu je potrebné pripojiť i rozvrh hodín kurzu.
 • Všetky dokumenty a prílohy musia byť vo formáte pdf.
 • Dôležité! Po prijatí Vašej žiadosti o kurz trvá spracovanie požiadavky a kontakt 3-6 týždňov.

Vyplatenie peňazí

Najskôr si vopred zaplatíte kurz. Temptraining Vám vráti peniaze za školné a náhradu za ušlú mzdu po absolvovaní kurzu. Avšak musia byť splnené nasledovné body:

 • Temptraining Vám schválil Vašu žiadosť písomne.a
 • Vzdelávanie abebo doškoľovanie je ukončené, peniaze naspät obdržíte, aj keď záverečná skúška nebola úspešná.
 • Pošlie vyplnený formulár s prílohami ako formulár žiadosti o vyplatenie, attest školy, kópiu faktúry, doklad o zaplatení, napr. výpis z účtu, doklad potvrdený firmou o ušlej mzde, kópiu bankomatovej karty, Váše IBAN číslo.

Kontakt

temptraining c/o swissstaffing

Stettbachstrasse 10

8600 Dübendorf

Tel. +41 44 388 95 30

E-mail: info@temptraining.ch

 

Zdroj: www.temptraining.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

 1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
 2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.