bunny-sample

bunny-sample

Zamestnanec v práci

Nárok na dovolenku pri čiastočnom úväzku vo Švajčiarsku


Zamestnanec v práci

Dôvody na čiastočný úväzok sú rôzne. Buď je od zamestnávateľa taká ponuka alebo z nejakého dôvodu máte taký pracovný dopyt. Najčastejším dôvodom takéhoto pracovného dopytu sú asi deti.

Do štvrtého roku ich môžete umiestniť iba do súkromných alebo mestských zariadení (napr. Spielgruppe), ktoré sa o deti v postarajú, ale tie sú dosť drahé. Od štvrtého roku síce nastupujú do materskej školy, ale na obed vám prídu vždy domov. A nakoniec od šiesteho roku nastupujú do školy, ale problém s obedom pretrváva a jedna z mála možností je školská družina (Kinderhort).

Čo sa týka čiastočného pracovného úväzku vo Švajčiarsku, nevzťahuje sa naň žiadny osobitný predpis, čiže tam platia skoro všetky nároky ako pri plnom úväzku. Ide hlavne o skúšobnú dobu, dovolenku, náhrady sociálneho zabezpečenia, úľavy v prípade onemocnenia, výpovedné lehoty, príplatky za nadčasy ai.

Výnimky vyplývajú len z úplne minimálnych úväzkov, kde nie sú splnené určité zákonné požiadavky. Ide napríklad o BVG (zákon predpisuje minimálny príjem) alebo UVG (zákon predpisuje odpracovať minimálne 8 hodín za týždeň). Výnimky sa môžu použiť takisto pri krátkodobýh pracovných pomeroch (do 3 mesiacov) na dobu určitú.

 

Prečítajte si aj: Výpoveď vo Švajčiarsku

 

Dovolenka je teda stanovená zo zákona pre jeden kalendárny rok na 5 týždňov pre zamestnancov do 20 rokov (v rátane) a na 4 týždne pre zamestnancov od 21 rokov. Toto je minimum, čo musí zamestnávateľ zamestnancom poskytnúť. Samozrejme niektoré firmy pridávajú do kolektívnej zmluvy dovolenkové dni v rámci benefitov, ktorými lákajú nových zamestnancov do zamestnania alebo motivujú starých zamestnancov k lojalite.

Podľa pracovného práva je nárok na dovolenku stanovený odpracovaným jedným rokom, čo by znamenalo infividuálne vypočítavanie dovelenky pre každého zamestnanca. Z tohto dôvodu majú systémy nastavené na kaledárny rok.

Táto tabuľka zobrazuje dovolenkové dni od 100% úväzku po 20% a zodpovedá 8 hodinovému pracovnému dňu (40 hodín týždenne). V prípade 100% úväzku zodpovedá 5 pracovným dňom. Čiastočný úväzok je krátený prevažne v dňoch a nie v hodinách.

Tabuľka

Príklad: Pán Dobšinský (25 rokov) má pracovnú zmluvu na 60% úväzok. Pracuje každý utorok, stredu po 8 hodín a vo štvrtok a piatok doobeda (4 hodiny). Jeho nárok na dovolenku je 12 dní za jeden rok. Ak si teda zoberie dovolenku vo štvrtok a piatok (2 dni po 4 hodiny, ale dokopy iba jeden pracovný 8 hodinový), z jeho nárokovaných dní dovolenky sa mu odpočíta iba jeden deň. Ak by si zobral dovolenku dovolenku v utorok a stredu, ide o 2 dovolenkové dni.

Táto tabuľka zobrazuje dovolenkové dni od 100% úväzok po 20% a zodpovedá 8 hodinovému pracovnému dňu (40 hodín týždenne). V prípade 100% úväzku zodpovedá 5 pracovným dňom. Čiastočný úväzok je krátený prevažne v hodinách a nie v dňoch.

Tabuľka

Príklad: Pán Dobšinský (25 rokov) má pracovnú zmluvu na 60% úväzok. Pracuje od pondelka do piatku po 4,8 hodín. Jeho nárok na dovolenku je 20 dní za jeden rok. Ak si teda zoberie dovolenku vo štvrtok a piatok (2 dni po 4 hodiny, ale dokopy iba jeden pracovný 8 hodinový), z jeho nárokovaných dní dovolenky sa mu odpočíta iba jeden deň. Ak by si zobral dovolenku dovolenku v utorok a stredu, ide o 2 dovolenkové dni.

Nárok pomeru dovolenky pri nadviazaní a rozviazaní pracovného pomeru vypočítava zamestnávateľ na jeden kalendárny rok, a preto si nezabudnite skontrolovať v obidvoch prípadoch, či spotupoval správne. Do výpočtu zahrňte 30 dní v mesiaci a 360 dní v roku, pretože mesačná mzda je tieť vypočítaná na základe kalendárnych alebo pracovných dní v príslušnom mesiaci.

Z toho vyplýva, že keď je 20. augusta váš posledná deň v práci, nárok na dovolenku si vypočitate vzorcom: (7 x 30 + 20) / 360. Toto číslo vynásobite počtom plnej dovolenky za jeden rok (napr. 20) a dostanete počet dní dovolenky, ktorá vám prináleží pomerovo k vašim odpracovaným dňom v danom roku.

Na rozdiel od slovenského zákonníka práce, máte nárok na dovolenku za všetky odpracované dni. Na Slovensku sa vypočítava dovolenka len na základe ukončeného odpracovaného mesiaca.

 

Zdroj: www.weka.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.