bunny-sample

bunny-sample

Chemikálie

Nebezpečné chemikálie PFAS sa našli aj vo Švajčiarsku


Chemikálie

Švajčiarska mediálna spoločnosť SRF v spolupráci s ďalšími európskymi partnermi iniciovali projekt nesúci názov Forever Pollution Project, výsledkom ktorého je alarmujúce zistenie.

Predmetom skúmania boli toxické chemikálie PFAS, neslávne známe tiež pod označením „večné chemikálie“. Na mape, ktorú zverejnila SRF na svojich stránkach, je označená miera výskytu týchto chemikálií v rámci jednotlivých európskych krajín. Stopy PFAS sa pritom v rôznej miere našli naprieč celou Európou.

Čo sú PFAS?

PFAS je skratka pre perfluórované a polyfluórované látky, ktoré sú pre svoje vlastnosti obľúbené v rôznych priemyselných odvetviach. Nájdete ich v kuchynskom náčiní, v textilných odevoch, v kozmetike ale aj v potravinárskych obaloch, a sú tiež bežnou súčasťou pien používaných do hasiacich prístrojov.

Večnými chemikáliami sa neoznačujú náhodou. Tieto toxíny sú v podstate nerozložiteľné. Zostávajú teda v prostredí v nezmenenej forme, čoho dôsledkom je ich sústavný nárast. V mnohých krajinách už dnes presahujú optimálnu mieru.

Zdravotné riziká, ktoré so sebou PFAS nesú

Každodenné používanie vyššie spomenutých predmetov nepredstavuje pre človeka priamu hrozbu. Problém nastáva, keď sa zvyšky týchto látok dostanú pri procese výroby do vôd či do pôdy, čo je bežný jav.

 

Prečítajte si aj: Ako je Švajčiarsko pripravené na možný jadrový konflikt?

 

PFAS pritom stoja za celým radom zdravotných problémov – najčastejšie spomínané sú ochorenia štítnej žľazy, neplodnosť, rakovina obličiek a semenníkov či zvýšené riziko poškodenia pečene. PFAS predstavujú hrozbu aj pre zdravý vývoj plodu – v niektorých prípadoch sa ich negatívne dopady dokážu odraziť na zdraví dieťaťa aj po niekoľkých rokoch.

Environmentálny chemik Martin Scheringer zo Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu (ETH Zürich) tvrdí, že voda znečistená PFAS chemikáliami zvyčajne nespôsobuje priame akútne problémy, jej hromadenie v tele však môže stáť za vznikom chronických chorôb.

Čo nám vravia výsledky projektu?

Ako už bolo spomenuté, výskyt PFAS je pre človeka najproblematickejší vo vode a v pôde, keďže sa cez nich dostáva priamo do potravinového reťazca. Mapa štúdie pod označením Forever Pollution Project poukazuje na to, že táto téma sa dotýka všetkých krajín v Európe, hoci v rôznej miere.

Konkrétne vo Švajčiarsku boli PFAS látky v problematickom množstve namerané až na 134 miestach. Najvyššia koncentrácia sa ukázala v takých lokalitách, akými sú skládky či hasičské cvičiská. Ako sa však v jednotlivých meraniach zistilo, problémom nie je len pôda ale aj pitná voda, ktorá na všetkých 134 miestach presiahla optimálnu hladinu toxických látok PFAS stanovenú na 100 ng/kg.

Najvyššie úrovne PFAS boli namerané v Belgicku. Za tzv. hotspot je tu považované okolie výrobného závodu spoločnosti 3M Belgium, kde hodnoty PFAS v podzemných vodách ukazovali až 73 miliónov ng/kg.

Medzi krajiny s najvyššími koncentráciami PFAS ďalej patria Holandsko, Nemecko či Spojené kráľovstvo. Ako sa zistilo, vo všetkých prípadoch ide predovšetkým o oblasti nachádzajúce sa v blízkosti výrobných závodov a niektorých letísk. V Holandsku sa na zhoršenej situácii podpísala aj nehoda v dôsledku ktorej sa do pôdy uvoľnila hasičská pena obsahujúca látky PFAS. Na Slovensku zatiaľ hladina PFAS chemikálií nedosahuje kritickú úroveň. Najvyššie hladiny boli namerané v okolí hlavného mesta Bratislavy (34,1 ng/kg).

 

Prečítajte si aj: Odsúdený Richard sa snaží o obnovu konania zo Švajčiarska. Zatiaľ neúspešne

 

Stanovisko EÚ do ďalších rokov

Ako by sa mala situácia s problematickými PFAS vyvíjať do budúcnosti? Jedna z najškodlivejších látok zo skupiny PFAS Perfluoroktansulfonan (PFOS) je v Európe zakázaná už niekoľko rokov. V súčasnosti sa v EÚ čaká na oficiálny návrh, ktorého cieľom by mal byť úplný zákaz PFAS.

Lokality s vysokou mierou kontaminácie PFAS čaká sanácia, pričom niektoré z takýchto miest v rámci Švajčiarska ju už majú za sebou. Komplexná renovácia všetkých lokalít prebehne postupne, nakoľko takáto realizácia je finančne nákladná. Odborníci však poukazujú aj na finančné výdavky putujúce na zdravotnú starostlivosť týkajúcu sa negatívnych dopadov PFAS na ľudský organizmus. Štúdie predpokladajú, že táto suma sa môže v Európe ročne vyšplhať až na 84 miliárd EUR.

 

Zdroj: SRF

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.