bunny-sample

bunny-sample

Kričiaca žena

Nemáte slovenský občiansky preukaz? Pozor na nepríjemnosti


Kričiaca žena

Stratou slovenského občianstva alebo trvalého pobytu na území Slovenskej republiky alebo nadobudnutím trvalého pobytu vo Švajčiarsku by ste mali zároveň prísť aj o občiansky preukaz.

Za uplatnenie a kontrolu zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch (OP) sú zodpovedné obce, kde by ste v prípade priestupku mali zaplatiť pokutu vo výške 33 €. Dôkladnou kontrolou by však obce išli proti sebe, keďže prihlásený občan znamená zároveň vyššie podielové dane.

Pre väčšinu Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku je OP samozrejmosťou a má to aj svoje praktické dôvody, ale sú aj Slováci, ktorí OP už odovzdali. Buď boli na to vyzvaní alebo tak učinili dobrovoľne. Aké problémy na Slovensku môžete zažiť bez OP nám napísala naša čitateľka Marta van Ooijen – Šuvadová žijúca v obci Gachnang.

“Pred pár dňami som pri vybavovaní s jednou slovenskou bankou v Trenčíne mala veľké potiaže ohľadom švajčiarskej identičnej karty (ID)”, čo je obdobou slovenského OP. “Ku konečnému vyriešeniu prišlo po výnimočnom povolení centrálneho vedenia banky. Ani predloženie môjho biometrického pasu nepomohlo k rýchlejšiemu povoleniu a spracovaniu potrebného dokumentu.

Rozdiel bol v tom, že švajčiarska ID nemá popri bydlisku uvedenú aj ulicu s číslom. Mestský, alebo občiansky úrad trvalého bydliska vystaví ID len s uvedením obce alebo mesta, tu to postačí, na Slovensku nie. Podľa rozhovoru s riaditeľom banky zákon o trvalom bydlisku musí každá banka uplatňovať a dodržiavať.”

 

Prečítajte si aj: Povinnosť odovzdať slovenský občiansky preukaz

 

Takže nezabudnite! Ppri absencii OP vám pri niektorých úradných úkonoch na Slovensku nepomôže ani pas a švajčiarske povolenie na pobyt už vôbec nie.

Podľa vyjadrenia VÚB banky, ktoré máme k dispozícii, občan môže preukázať tvralý alebo prechodný pobyt potvrdením vydaným v zahraničí aj v nemeckom alebo anglickom jazyku.

Banka takisto akceptuje ofiálny doklad, kde je uvedená úplná adresa občana. Ide napríklad o výplatnú pásku, nájomnú zmluvu, výpis z banky atď. Odporúčame konkrétny dokument, ktorým budete chcieť preukázať svoj pobyt, konzultovať priamo s konkrétnou slovenskou inštitúciou.

 

Zdroj: Marta van Ooijen Šuvadová

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.