bunny-sample

bunny-sample

Peňaženka v zadnom vrecku nohovíc

Nevyplatená mzda vo Švajčiarsku


Peňaženka v zadnom vrecku nohovíc

Určite ste už počuli príbehy o práci, ktorá nebola zaplatená, a to nejde o žiadne dobrovoľníctvo. Je to doménou hlavne “čiernej práce”, ale vyskytnú sa prípady, a to teda aj tu vo Švajčiarsku, že aj napriek zmluve sa neviete k svojej výplate dostať. Ešte horšie sú na tom tí, čo sa po nemecky nevedia ani brániť. Takže pár informácií ako postupovať.

Výplata zamestnanca je vo Švajčiarsku ostro chránená. Zákony sú nastavené tak, aby nárok na mzdu za vykonanú prácu bol čo najviac chránený. Pri nevyplatení mzdy do konca aktuálneho mesiaca oporúčame neoficiálnu ústnu dohodu (zamestnanec a zamestnávateľ) s dátumom vyplatenia mzdy, ktorý vám vyhovuje.

Po nesplnení tejto dohody, odporúčame výhradne oficiálnu cestu. Zašlite zamestnávateľovi výzvu na zaplatenie mzdy aj s textom, že pokiaľ nebude do stanoveného termínu uhradená, tak rezignujete na pracovný výkon, až do jej splatenia.

Znamená to, že podľa federálneho práva môžete ostať doma a aj túto absenciu vám musí zamestnávateľ uhradiť, akoby ste boli v práci a samozrejme si môžete nárokovať aj úrok z omešknia, ktorý môže byť vo výške 5%. Vzor takejto výzvy si stiahnite na Predloha.

 

Prečítajte si aj: Podpora v nezamestnanosti vo Švajčiarsku

 

Následne vám odporúčam, aby ste zamestnávateľa nahlásili na úrade práce. Tam by vám mali byť poskytnuté informácie o ďalšom postupe.

Pôjde zrejme o začatie súdneho konania, čoho sa naozaj neobávajte. V niektorých kantónoch je na to vyhradený pracovný súd (Arbeitsgericht), ktorý je pridružený ku kantonálnemu a koná rýchlo. Súdne konania vo veci pracovno-právnych sporov v hodnote do 30 000 CHF sú zadarmo.

Od roku 2011 však platí nariadenie, že pred konaním pracovného súdu musíte absolvovať (okrem výnimiek) zmierovacie konanie (Schlichtungsverfahren).

Svoj nárok máte tiež možnosť riešiť cez vymáhanie pohľadávky. Postup sme popísali v článku Vymáhanie pohľadávky vo Švajčiarsku.

Za žiadny z týchto postupov neplatíte, pretože v jednoduchých prípadoch by ste nemuseli potrebovať ani právnika. Ak zamestnávateľ vyhlási na firmu konkurz, musíte si svoj nárok uplatniť do 60 dní od jeho vyhlásenia.

Vyplatenie mzdy zamestnanca patrí pri konkurze firmy medzi tie najdôležitejšie nároky. Ak ani konkurz nepokryje vaše nároky a ste nahlásený na úrad práce, tak vám ušlú mzdu vyplatia (najviac za obdobie 4 mesiacov) z fondu poistenia nezamestnanosti. Dôležité je ukázať, že sa viete adekvátne brániť a to by malo postačiť na váš oprávnený nárok.

 

Zdroj: internet

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.