bunny-sample

bunny-sample

Občiansky preukaz

Občiansky preukaz aj bez trvalého pobytu na Slovensku


Občiansky preukaz

Možno ste zachytili informáciu, že aktuálne schválený zákon o občianskych preukazoch priniesol novinku občianskeho preukazu pre osoby mladšie ako 15 rokov. Pre nás, Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku, prináša aj ďalšie zmeny.

Elektronizácia zdravotníctva

V súvislosti s projektom elektronického zdravotníctva má mať do 31. decembra 2021 každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na našom území občiansky preukaz s čipom ako autentifikačný prostriedok pre prístup k záznamom z elektronickej zdravotnej knižky.

Občianske preukazy sa budú po novom vydávať aj osobám mladším ako 15 rokov, a to pri narodení občana, pri prihlásení sa občana na trvalý pobyt alebo pri udelení občianstva. Podľa ministerstva vnútra, ktoré návrh predložilo, budú tieto preukazy vydávané primárne bez zobrazenia tváre a bez podpisu.

Takýto občiansky preukaz bude mať platnosť do veku 15 rokov osoby, kedy je povinnosť vydať štandardný občiansky preukaz.

Ďalšou skupinou sú občania starší ako 65 rokov, ktorí nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s čipom. Tejto skupine občanov sa rovnako ako deťom vydá preukaz bez fotografie a podpisu.

MV SR odhaduje, že do roku 2021 bude potrebné vydať elektronické doklady pre asi 900-tisíc detí do 15 rokov a asi pre 500-tisíc občanov starších ako 65 rokov.

Občiansky preukaz pre každého občana 

Občania bez trvalého pobytu na území Slovenskej republiky boli povinní pri jeho odhlasovaní, odovzdať občiansky preukaz na príslušné oddelenie Policajného zboru. Zmena prináša povinnosť odovzdať občiansky preukaz na ohlasovňu pobytu, čo je príslušný miestny úrad a zároveň možnosť požiadať o štandardný občiansky preukaz s uvedením pobytu na území iného štátu. Ku takejto žiadosti musí občan doložiť potvrdenie o pobyte od príslušného miestneho úradu v zahraničí, ktoré bude úradne preložené.

 

Prečítajte si aj: Povinnosť odovzdať slovenský občiansky preukaz

 

Tieto skupiny občanov môžu v súčasnosti kvôli cestovaniu požiadať len o vydanie cestovného pasu, čo je však finančne nákladnejšie a cestovný pas navyše neumožňuje elektronickú komunikáciu v rámci eGovernmentu a prináša aj ďalšie úradné komplikácie.

Platnosť a správny poplatok

Pre osoby staršie ako 18 rokov bude tento doklad platný 10 rokov. Deťom od 6 do 15 rokov bude vydávaný s platnosťou na 5 rokov a deťom do 6 rokov sa bude vydávať občiansky preukaz s platnosťou na 2 roky.

Správny poplatok za vydanie občianskeho preukazu pre túto skupinu občanov bude jednotný 4,50 €. Za cestovný pas dieťaťa do 6 rokov sa dnes platí 8 €, za cestovný pas dieťaťa od 6 do 16 rokov sa platí 13 € a za cestovný pas občana staršieho ako 16 rokov sa dnes platí 33 €.

Občanovi bez trvalého pobytu na území Slovenskej republiky sa bude vydávať občiansky preukaz, ktorý bude obsahovať úplnú adresu v zahraničí (v našom prípade vo Švajčiarsku) a skratku daného štátu.

Z noviniek je pre nás ešte zaujímavá informácia, že na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí bude možné podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu z akéhokoľvek dôvodu. V súčasnosti je to možné len z dôvodu straty, odcudzenia, poškodenia občianskeho preukazu alebo zmeny mena, či priezviska občana.

 

Zdroj: www.minv.sk

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.