bunny-sample

bunny-sample

Očkovacia látka

Očkovanie vo Švajčiarsku


Očkovacia látka

Očkovať či neočkovať? To je otázka. Vo Švajčiarsku sa môžete slobodne rozhodnúť, aj keď spoločenský tlak podporujúci očkovanie je veľký a aj doktori očkovanie berú akosi automaticky. Dôležité je však vedieť, že keď vy nebudete očkovaní alebo sa rozhodnete neočkovať svoje deti, tak vám za toto rozhodnutie nehrozí žiadna sankcia.

Aj napriek tomu, že očkovanie nie je vo Švajčiarsku povinné, zaočkovanosť obyvateľstva predstavuje pomerne vysokú úroveň. V štatistikách pre roky 2008 – 2010 za všetkých 26 kantónov sa uvádza pokrytie očkovacou látkou DTPaP (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna) pri deťoch do 2 rokov na úrovni 88%.

Je to údaj, ktorý pokrýva odporúčané štyri dávky tejto látky v 2, 4, 6 mesiaci a posledná od 15 do 24 mesiaca veku dieťaťa. Pri očkovacej látke Hib (Hemofilové invazívne infekcie typu B) je to 87%. V súčasnosti sa používa očkovacia látka kombinovaná, ktorá zahŕňa celé spomenuté spektrum chorôb (INFANRIX DTPa-IPV+Hib). Očkovacia látka proti vírusovej hepatitíde typu B (žltačka) je vo Švajčiarsku odporúčaná po narodení dieťaťa v prípade, že je na túto infekčnú chorobu pozitívna jeho matka.

Takisto je možnosť očkovať proti žltačnke v 2, 4 a 6 mesiaci a ešte jedna medzi 15 a 24 mesiacom na vyžiadanie, ale prioritné obdobie je od 11 do 15 rokov dieťaťa. Pre očkovanie pneumokokových invazívnych ochorení sa každý rok vydáva nariadenie podľa zistení aktuálneho stavu. Na rok 2014 je odporúčanie očkovať vakcínou Preveranr 13 pri rizikových skupinách.

Do tejto skupiny sú zaradení aj cudzinci, kde je predpoklad, že počas roka vycestujú do svojej domoviny. Očkovanie je vo všetkých prípadoch aplikované do stehna z dôvodu 2-krát nižšieho rizika lokálnej reakcie.

 

Prečítajte si aj: Očkovanie proti chrípke

 

Ďalšie základné očkovanie vo Švajčiarsku je takisto ako na Slovensku namierené proti osýpkam, mumpsu a rubeole. Prvá dávka očkovacej látky MMR je podávaná už v 12 mesiaci dieťaťa a druhá nasleduje medzi 15 a 24 mesiacom. V ďalších rokoch základného očkovania nasleduje preočkovanie a očkovanie v špecifických prípadoch. Všetky tieto základné očkovania sú zahrnuté v očkovacom kaledári a sú plne preplácané zo základného zdravotného poistenia.

Tabuľka základného očkovania detí do 2 rokov vo Švajčiarsku. Tabuľka je bez špecifikácií a odkazov.

Očkovanie vo Švajčiarsku

Samozrejme aj vo Švajčiarsku prebieha verejná diskusia o prínose, resp. škodlivosti očkovania. Keď si porovnáme očkovací kalendár na Slovensku a vo Švajčiarsku, tak je evidentné, že Švajčiari sú pri očkovaní dieťaťa do 2 rokov razantnejší. Vek je nižší a aj pauzy medzi jednotlivými dávkami sú kratšie.  

Rozdiel je však aj v tom, že na Slovensku vám za rozhodnutie vyhnúť sa základnému očkovaniu hrozí priestupkové konanie, ale v prípade komplikácií po očkovaní nesiete za zdravie zodpovednosť sami. Vo Švajčiarsku sa pre očkovanie/neočkovanie môžete slobodne rozhodnúť a v prípade komplikácii po očkovaní máte možnosť sa obrátiť na kompenzačný fond. Je len na prospech veci, keď si aj od lekára vyžiadate informácie o očkovaní a všetko to skonfrontujete s inými zdrojmi (priatelia, internet, knihy ai.).

 

Zdroj: www.bag.admin.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.