bunny-sample

bunny-sample

Bulharsko a Rumunsko

Od júna 2019 sa rušia kvóty pre Bulharov a Rumunov


Bulharsko a Rumunsko

Po vstupe Rumunska a Bulharska do EÚ si niektoré štáty zabezpečili ochranu pracovného trhu kvótami alebo prechodným obdobím. Švajčiarsko síce nie je v EÚ, ale má s ňou dohodu o voľnom pohybe osôb aj v oblasti zamestnávania.

Keďže bola obava, že švajčiarsky pracovný trh bude čeliť výraznej vlne pracovnej sily z Bulharska a Rumunska, do júna 2016 platila ochrana prechodného obdobia.

Po tomto dátume nasledoval významný nárast žiadateľov o povolenie na pobyt vo Švajčiarsku práve z týchto dvoch krajín, na čo Švajčiari zareagovali filtračnou doložkou, ktorá umožňovala stanovovať ročné limity. Podobnú situáciu v minulosti zažilo aj Slovensko.

 

Prečítajte si aj: Zmena pravidiel zamestnávania cudzincov vo Švajčiarsku

 

Pre občanov Bulharska a Rumunska to znamenalo 996 povolení na pobyt typu B za každú krajinu, ktoré sa vydávali počas roka v 4 balíkoch. Kvótované boli aj povolenia na pobyt typu L (približne 6700 za krajinu a rok).

Od 1. júna 2019 však končí aj táto ochrana švajčiarskeho pracovného trhu o čom svojich občanov vo veľkom informujú aj bulharské a rumunské média. V článkoch sa venujú hlavne téme vysokých platov a životnej úrovne Švajčiarska, čo môže viacerých motivovať práve k odchodu z krajiny. Niektoré médiá ale upozorňujú aj na negatívne dopady migrácie. Tie sa podľa nich prejavia hlavne na dôchodkových systémoch.

Z ukončenia platnosti obmedzení majú asi najväčšiu radosť, po Bulharoch a Rumunoch, švajčiarski poľnohospodári. Predpokladá sa, že práve toto odvetvie bude najviac profitovať z pracovnej sily týchto krajín.

 

Zdroj: www.nzz.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.