bunny-sample

bunny-sample

Pokladnička prasiatko

Opäť máte možnosť požiadať o zníženie ceny podnájmu


Pokladnička prasiatko

Aj tento rok klesla hypotekárna referenčná úroková sadzba, a preto aj tento rok budú vo Švajčiarsku klesať ceny niektorých podnájmov. Mnohí nájomcovia to nezohľadňujú automaticky, a tak si o zníženie radšej požiadajte sami.

Od roku 2017 bola hypotekárna referenčná sadzba stanovená na úroveň 1,5 %. Dnes sa situácia mení. Federálny úrad pre bývanie oznámil, že nová sadzba je stanovená na úroveň 1,25 %.

Všetci tí, ktorí majú v nájomných zmluvách stanovenú výšku nájomného na základe pohybu hypotekárnej referenčnej sadzby, majú možnosť požiadať o zníženie ceny podnájmu.

Nájomcovia môžu samozrejme konať samostatne a do 3 týždňov vám automaticky zmenia cenu podnájmu sami. To však robia iba veľmi neradi, a preto je lepšie ich na to vyzvať doporučeným listom.

 

Prečítajte si aj: Ako ušetriť vo Švajčiarsku? Veľa informácií na jednom mieste

 

Váš nájomca nemusí na vašu žiadosť reagovať kladne. Na vybavenie vašej žiadosti má 30 dní a odpoveď môže obsahovať protiargumenty napríklad zvýšenia prevádzkových nákladov, či inflácie. Aj to sa však riadi reguláciami a pravidlami, ktoré si môžete overovať alebo sa v konečnom dôsledku môžete obrátite na príslušnú zmierovaciu komisiu.

Ako postupovať krok za krokom?

  1. Prečítajte si vašu nájomnú zmluvu a hľadajte informáciu o hypotekárnej referenčnej sadzbe (Hypothekar-/Referenzzinssatz).
  2. Ak informáciu v zmluve nájdete, skontrolujte výšku sadzby.
  3. Ak je výška sadzby viac ako 1,25 %, stiahnite si vzor doporučeného listu, vypňte ho správnymi údajmi a pošlite doporučene na adresu vášho nájomcu.
  4. Počkajte si do 30 na jeho odpoveď. Ak je odpoveď negatívna, požadujte k jeho argumentom podklady.
  5. V prípade, že nesúhlasíte s negatívnou odpoveďou na vašu žiadosť aj napriek dodaným podkladom, obráťte sa na príslušnú zmierovaciu komisiu (Schlichtungsbehörde).

 

Zdroj: www.mieterverband.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.