bunny-sample

bunny-sample

Chorý macko v posteli

Ošetrovanie člena rodiny vo Švajčiarsku


Chorý macko v posteli

Choroby vraj nechodia po horách, ale po ľuďoch. Určite to poznáte hlavne pri svojich škôlkároch, ktorí si z materskej školy vždy donesú nejaké “prekvapenie”.

Na Slovensku je to celkom bežné. Pri chorobe alebo úraze dieťaťa zostáva jeden rodič doma a po dobu 10 dní mu sociálna poisťovňa vypláca 55 % vymeriavacieho základu. Ošetrovanie člena rodiny (OČR) sa vzťahuje na deti, manžela a manželku, ale aj na ich rodičov.

Vo Švajčiarsku to však funguje trochu inak. Stále vám ostáva nárok na ošetrovanie člena rodiny, ale za člena rodiny už sú považované iba deti a manžel s manželkou. Na ošetrovanie svojich rodičov by ste si museli u zamestnávateľa zobrať dovolenku alebo neplatené voľno.

Každý zo zamestnaných rodičov má nárok na 3 dni plateného voľna pri každom jednotlivom prípade ochorenia člena rodiny, čiže aj niekoľkokrát za rok. Z toho vyplýva, že pri chorobe dieťaťa sa dvaja rodičia môžu vystriedať po 3 pracovných dňoch, čo by pri bežnej chorobe malo úplne stačiť. V každom prípade môže zamestnávateľ požadovať od zamestnanca potvrdenie od lekára.

Zo zákona je definovaná aj hranica veku dieťaťa, ktoré potrebuje od rodičov opateru pri chorobe, a to na 15 rokov.

Keďže starostlivosť o člena rodiny je zákonnou povinnosťou oboch rodičov, zamestnávateľ úhrádza takémuto zamestnancovi mzdu vo výške nemocenskej (akoby bol sám chorý).

 

Prečítajte si aj: Dojčenie popri práci vo Švajčiarsku

 

Vo výnimočných prípadoch, kedy ide napríklad o hospitalizáciu dieťaťa a je nutná prítomnosť rodiča, môže rodič požiadať aj o platené voľno v dlhšom trvaní. To však už závisí čisto na posúdení zamestnávateľa.

Starostlivosť o dieťa sa dá odôvodniť aj v prípade, že jeden z rodičov je muž/žena v domácnosti, ale je zároveň vážne chorý.

Ako bolo spomenuté, dni keď ošetrujete člena rodiny eviduje zamestnávateľ akoby ste boli sám chorý, čo znamená, že tieto dni zrátava dokopy. Keďže cez toto voľno vám musí platiť zamestnávateľ zvyčajne 80 % vášho platu, zákonodarca sa snaží ochraňovať aj jeho.

S pracovnou zmluvou mladšou ako 3 mesiace nemáte nárok na platné voľno (nemocenské) pri vlasnej chorobe, čiže ani na platené voľno pre ošetrovanie člena rodiny. Od 3 mesiacov do 1 roka je to v súčte len 3 týždne nemocenského. Po 1 roku pri zamestnávateľovi je dĺžka nemocenskej závislá na počte rokov u zamestnávateľa a právnej stupnici, v zásade od niekoľko týždňov do maximálne 6 mesiacov.

Spolková rada chce v súčasnosti zlepšiť podmienky rodičov pri starostlivosti o ťažko choré deti. Keďže po vyčerpaní plateného voľna museli rodičia zvyčajne siahnuť na svoju dovolenku alebo neplatené voľno a v najhoršom prípade boli aj ohrození prepustením, Spolková rada chce zaviesť inštitút opatrovateľskej dovolenky. 

Tá by mala maximálne trvanie 14 týžňov, ktoré by si rodič mohol vybrať ako celok alebo po jednotlivých dňoch v rámci 18 mesačného obdobia trvania dôvodov pre dlhodobú starostlivosť.

 

Zdroj: SRF

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.