Články

Právo, financie a dane vo Švajčiarsku

Daňová povinnosť Slovákov pracujúcich vo Švajčiarsku

Pre určenie rozsahu daňových povinností daňovníka na území Sloveskej republiky je dôležité stanoviť miesto jeho daňovej rezidencie (daňového domicilu). … Daňová…
Čítaj viac
Auto a preprava vo Švajčiarsku

Vodičský preukaz vo Švajčiarsku

So slovenským vodičským preukazom môžete vo Švajčiarsku, po udelení povolenia na pobyt (Aufenthalsbewilligung B alebo L), šoférovať ešte celý rok,…
Čítaj viac
Bývanie vo Švajčiarsku

Povolenie na pobyt vo Švajčiarsku

Vycestovaním do Švajčiarska na krátku dobu, napríklad ako turista, nepotrebujete žiadne povolenie na pobyt, ale keď sa na jeho území…
Čítaj viac
Rodina vo Švajčiarsku

Zlúčenie rodiny vo Švajčiarsku

Každý, kto má vo Švajčiarsku povolenie na pobyt typu L, B a C (EU/EFTA), má možnosť k sebe pričleniť členov…
Čítaj viac
Bývanie vo Švajčiarsku

Koncesionárske poplatky vo Švajčiarsku

Tento poplatok mal byť na Slovensku (od januára 2013) minulosťou a bolo to dobré rozhodnutie vzhľadom na jej dlhodobú “verejnoprávnosť”…
Čítaj viac
Práca vo Švajčiarsku

Hľadanie práce vo Švajčiarsku

Väčšina ľudí, ktorí žijú vo Švajčiarsku si už prácu hľadalo a veľa ľudí nežijúcich vo Švajčiarsku si ju ešte len…
Čítaj viac
Odkazy

404

404: žiadna stránka Prepáčte, ale vyhľadávaná stránka sa nenašla.
Čítaj viac
Zdravotníctvo vo Švajčiarsku

Zdravotné poistenie vo Švajčiarsku

Po pridelení povolenia na pobyt, ste povinný do 3 mesiacov uzavrieť s poisťovňou zmluvu. V podstate ste už v tej…
Čítaj viac
Pravidlá portálu

Všeobecné Obchodné Podmienky a Ochrana Osobných Údajov

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY 1.1 Predávajúcim je spoločnosť Kryton, s.r.o., Fučíkova 620/8, 987 01 Poltár,…
Čítaj viac
Pravidlá portálu

Pravidlá Portálu

Portál SLOVAK.CH má slúžiť na vzájomnú komunikáciu, či pomoc a na vytváranie priateľstiev vo Švajčiarsku. Slovenčina nie je podmienkou, ale…
Čítaj viac
Bývanie vo Švajčiarsku

Sťahovanie vo Švajčiarsku

V prípade, že ste už vo Švajčiarsku a chcete sa presťahovať do iného bytu v rámci mesta, alebo do iného…
Čítaj viac
Švajčiarsko

Nakupovanie mimo Švajčiarsko

Ak je nakupovanie vo Švajčiarsku pre vás stále drahé, môžete využiť nákupy, tak ako to robia aj samotní Švajčiari, za…
Čítaj viac
Vzdelávanie vo Švajčiarsku

Školské prázdniny vo Švajčiarsku

Tak ako v mnohom inom, aj školský rok je od toho slovenského vo Švajčiarsku odlišný. Tu sa začína v auguste….
Čítaj viac
Vzdelávanie vo Švajčiarsku

Kurzy nemčiny vo Švajčiarsku

Ak neviete po nemecky a chceli by ste sa naučiť, kantonálne sa realizujú programy pre cudzincov. V každom kantone je…
Čítaj viac
Vzdelávanie vo Švajčiarsku

Nástup dieťaťa do švajčiarskej materskej školy

Ak ste sa do Švajčiarska presťahovali aj s dieťaťom, ktoré má od 4 do 6 rokov, tak ste povinný ho…
Čítaj viac
Bývanie vo Švajčiarsku

Komunálny odpad vo Švajčiarsku

Platenie za odpadky je vo Švajčiarsku vyriešené veľmi spravodlivo. Jednoducho povedané, koľko odpadu vyprodukujete, toľko si za likvidáciu zaplatíte. ……
Čítaj viac
Auto a preprava vo Švajčiarsku

Clo za dovezené auto do Švajčiarska – sťahovanie

V prípade, že sa sťahujete do Švajčiarska a máte osobné vozidlo, ktorého ste vlastníkom viac ako 6 mesiacov, nemusíte platiť…
Čítaj viac
1 36 37 38