bunny-sample

bunny-sample

Veľvyslankyňa SR v Berne

Pamätná tabuľa k 50. výročiu príchodu utečencov z Československa


Veľvyslankyňa SR v Berne

Dnes sa na Federálnom sekretariáte pre Migráciu v Berne konalo odhalenie pamätnej tabule k 50. výročiu príchodu utečencov z Československa.

V roku 1968 utieklo z Československa približne 300 000 ľudí a z toho približne 12 000 azylantov skončilo do roku 1970 práve vo Švajčiarsku. Tieto udalosti boli následkom invázie vojsk Varšavskej zmluvy, ktoré mali za cieľ potlačiť demokratizačné procesy v krajine, tzv. Pražskú jar.

Pamätnú tabuľu, ktorá je spoločným darom Slovenskej a Českej republiky, odhalila Federálna radkyňa Simonetta Sommaruga. V príhovore spomenula, že týto utečenci sú pozitívnym príkladom úspešnej integrácie s obojstranným prospechom.

So svojím prejavom vystúpila aj naša veľvyslankyňa Andrea Elscheková Matisová. Okrem iného poďakovala Švajčiarom a ich úradom za veľkorysé prijímanie utečencov z bývalého Československa, čo im prinieslo aj nový domov a perspektívu.

Akcie sa zúčastnilo približne 150 hostí, medzi ktorými nechýbali ani samotní českoslovenkí azylanti.

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.