bunny-sample

bunny-sample

Žena v domácnosti

Platiť AHV je povinné skoro pre všetkých. Aj pre mamičky v domácnosti


Žena v domácnosti

Pracujúce osoby od 1. januára po roku, kedy oslávili 17 narodeniny a všetci po roku, kedy oslávili 20 narodeniny, platia vo Švajčiarsku poistenie AHV (okrem osobytných prípadov). Nezamestnaní, študenti, ale aj mamičky a oteckovia v domácnosti.

Možno máte osobnú skúsenosť, ale určite aspoň poznáte viaceré slovenské rodiny s dieťaťom žijúce vo Švajčiarsku, kde muž pracuje v zamestnaní a žena pracuje v ich spoločnej domácnosti ako Hausfrau. Je tomu tak najčastejšie z dôvodu, že manžel má lepšie platené miesto alebo sa z dôvodu drahej inštitucionálnej starostlivosti žene pracovať neoplatí alebo si to vzhľadom na manželov plat môžu dovoliť.

Aj keď žena v domácnosti nie je zárobkovo činná osoba, podľa zákona musí byť AHV poistená. Kto teda platí AHV poistenie žene v domácnosti?

Ak manžel pracuje mnimálne na 50 % úväzok a jeho AHV poistenie je aspoň vo výške dvojnásobku minimálnej platby AHV, čo je v súčasnosti 964 CHF za rok, polovica jeho AHV poistenia je platbou AHV za svoju manželku.

 

Prečítajte si aj: Rodinné dávky vo Švajčiarsku

 

Ak však pracujúci manžel nespĺňa túto podmienku, musí si žena v domácnosti platiť AHV poistenie sama. To isté samozrejme platí aj pri mužoch v domácnosti alebo pri registrovaných partnerstvách.

Toto pravidlo sa neuplatňuje pri partneroch, ktorí žijú v spoločnej domácnosti, aj keby s nimi žili ich spoločné deti.

Pri dosiahnutí dôchodkového veku sa vám toto obdobie zaráta presne tak ako bolo platené, čiže s manželom napolovicu.

Rada na záver: Obdobie, ktoré strávite so statusom žena/muž v domácnosti, sa z pohľadu RAV (úrad práce) nezaráta do celkového obdobia posudzovaných 24 mesiacov, za ktoré musíte mať odrobených aspoň 12 mesiacov, aby ste mali nárok na dávku v nezamestnanosti.

 

Zdroj: www.ahv-iv.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.