bunny-sample

bunny-sample

Mladé a staré ruky

Platové podmienky pre opatrovateľky vo Švajčiarsku


Mladé a staré ruky

Vo Švajčiarsku majú seniori, ktorí žijú vo svojich domácnostiach nárok na opateru. Na túto situáciu sa pripravujú už počas svojho života, pretože prispievajú do švajčiarskeho zdravotného poistenia.

V prípade domácej starostlivosti, zarába opatrovateľka minimálnu mzdu. Hodnota tejto mzdy bola určená na základe tzv. Univerzálnej pracovnej zmluvy. Jej podmienky vzájomne stanovila Únia odborárov a Zväz firiem Zu Hause leben. Podmienky boli následne predstavené verejnosti v Berne a vstúpili do platnosti od 1. januára 2015.

Táto zmluva však platí iba pre súkromnú činnosť a nevzťahuje sa na neziskové spoločnosti, ktoré poskytujú nemedicínsku starostlivosť a opateru. Tým sa myslia neziskové nemocnice, ale i agentúry, ktoré rovnako poskytujú takúto starostlivosť.

Výška minimálnej mzdy

Na základe vzájomnej dohody oboch spomínaných strán, musia opatrovateľky zarábať na hodinu minimálnu mzdu, ktorá predstavuje 22 CHF. na hodinu.

V zmluve je zároveň obsiahnutý aj 13. plat. Ten je dôležitý ako náhrada práve v rámci obdobia dovolenky, ale je to aj odškodnenie za cestu do práce. Pričom ak je opatrovateľka plne zamestnaná, tak týždenne odpracuje 42 hodín.

Obaja zmluvní partneri tejto univerzálnej pracovnej zmluvy sa snažili presadiť na Sekretariáte hospodárstva túto pracovnú zmluvu, aby jej podmienky boli záväzné pre celé Švajčiarsko. Napokon platí vo všetkých nemecky hovoriacich kantónoch.

Skúsenosti zlepšujú platové podmienky

Pri opatrovaní zlepšujú platové podmienky dve kritéria. Buď je to vzdelanie v danom odbore alebo doterajšie pracovné skúsenosti pri opatrovaní. V prípade, že má opatrovateľ dvojročné vzdelanie ohľadom opatrovania alebo štvorročné skúsenosti musí byť jeho hodinová mzda prinajmenšom 25 CHF. Daná mzda stúpa v prípade, že má človek ukončené celé vzdelanie v odbore, vtedy zarobí 27,50 CHF. na hodinu, pričom vo Švajčiarsku musí byť akceptované aj vzdelanie, ktoré sa uskutočnilo v zahraničí.

Povolanie, ktoré je čiastočne regulované

Podmienky, ktoré boli stanovené v rámci univerzálnej pracovnej zmluvy sú doslova míľnikom v rámci opatrovania a prinášajú pozitívnu zmenu. Avšak do rámca týchto podmienok a teda aj minimálnej mzdy nespadajú opatrovatelia a opatrovateľky, ktorí pracujú privátne v domácnostiach, to sa negatívne odzrkadľuje práve na ich minimálnej mzde. Pretože tá na hodinu predstavuje približne 18,55 CHF.

 

Prečítajte si aj: Najväčšia zástava na svete visí vo Švajčiarsku

 

K tejto zmluve sa pozitívne vyjadrila predstaviteľka Únie odborárov Vania Alleva, ale i Paul Fritz za zväz firiem “Zu Hause leben”. Pracovná zmluva tak prináša jasnosť na trhu a zlepšuje podmienky pre opatrovateľov a opatrovateľky.

K ďalšiemu skvalitňovaniu podmienok pre opatrovateľov a opatrovateľky prispieva zväz firiem “Zu Hause leben”. Zväz funguje od novembra 2012, pričom od tohto obdobia založil 30 ďalších firiem. V rámci skvalitnenia podmienok vypracoval vzdelávací vzor, pričom za cieľ si stanovil, že ponúkne potrebné vzdelanie k vykonávaniu činností, a teda aj k samotnému opatrovaniu.

Ako sa stať opatrovateľom

Ak má človek záujem vykonávať prácu opatrovateľa, môže sa zamestnať či už v sociálnych zariadeniach alebo aj priamo v domácnosti seniora. Túto prácu mu môže sprostredkovať slovenská agentúra, avšak aj švajčiarská ako napr. Spitex, Pro Senectute, Švajčiarsky červený kríž ai. Ďalším spôsobom je práca na základe pracovnoprávneho vzťahu priamo so sociálnym zariadením pre seniorov, alebo napokon aj medzi opatrovateľom a seniorom alebo jeho rodinou.

Ak sa človek rozhodne pracovať ako opatrovateľ vo Švajčiarsku, keďže prácu vykonáva väčšinou v nemecky hovoriacich kantónoch, je nutná komunikatívna znalosť nemeckého jazyka. Rovnako pri tejto práci potrebuje zdravotnícke vzdelanie alebo opatrovateľský kurz. V rámci tejto práce sa skôr uprednostňujú ženy vo veku od 30 do 60 rokov, ktoré už mali predchádzajúce skúseností s opatrovaním.

Ak si človek zvolí spoluprácu s agentúrou, či už slovenskou alebo švajčiarskou, tak musí vyplniť životopis v nemeckom jazyku, pričom jeho súčasťou je aj fotografia, a následne musí napísať motivačný list v nemeckom jazyku.

Ďalším krokom je odovzdanie svojich dokladov agentúre, ktorá ich prepošle budúcemu zamestnávateľovi, ale samozrejme až po zaplatení poplatku za sprostredkovanie práce, pričom značná časť agentúr následne vypomáha aj so sprostredkovaním cesty do Švajčiarska.

 

Zdroj: www.nzz.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.