bunny-sample

bunny-sample

Plány na počítači

Podnikanie vo Švajčiarsku – s.r.o.


Plány na počítači

Spoločnosť s ručením obmedzeným (GmbH) je vo Švajčiarsku zmiešanou formou akciovej a kolektívnej spoločnosti a odporúča sa predovšetkým v prípade rodinného podniku alebo pre malé až stredné firmy.

Rovnako je vhodná pre spoločnosti so zmluvným zväzkom kapitálových investorov, ktorí sú vo vedení firmy. S.r.o. sa odporúča aj v prípade, že je v takejto firme zaistená kontrola nad vedením samotnej spoločnosti prostredníctvom interných právnych noriem a nielen prostredníctvom akcionárskych zmlúv alebo voľby dozornej rady.

V neposlednom rade je vhodná aj pre dcérske spoločnosti, na ktoré má priamy vplyv ich materská firma. Založenie s.r.o. môžete vykonať priamo doma za počítačom. Stačí, ak si vytvoríte konto na federálnej webstránke www.startbiz.ch a priamo cez svoje konto vyplníte povinné údaje, na základe čoho vám systém vytvorí všetky potrebné dokumenty k vytlačeniu, podpísaniu a zaslaniu na príslušné úrady.

V prípade, že ste sa rozhodli založiť si s.r.o. vo Švajčiarsku, tak ako základný kapitál je nutných 20000 CHF. a stačí, ak je pri založení spoločnosti iba jedna osoba. Tento zakladajúci kapitál musí byť plne splatený. Každá takáto spoločnosť musí mať svoj vlastný názov, pričom tento názov musí obsahovať aj skratku s.r.o. (čiže vo Švajčiarsku GmbH).

Jednou z výhod je aj to, že táto spoločnosť sa nezmení na akciovú bez prebehnutia likvidácie. S.r.o. vzniká zápisom do obchodného registra. Kapitál s minimálnou hodnotou 20000 CHF. sa delí na časti s nominálnou hodnotou od 100 CHF., samozrejme suma sa odvíja od počtu spoločníkov a každý z nich musí minimálne raz prispieť do základného kapitálu, ktorý je teda nutný na založenie s.r.o.

Pri zakladaní s.r.o. netreba zabúdať ani na ďalšie náklady s tým spojené. Notársky úrad si účtuje poplatky od 700 do 2000 CHF. Pričom samotný zápis do obchodného registra stojí 600 CHF., a to teda v prípade, že počiatočný kapitál neprekročil sumu 200000 CHF.

Zriaďovacie poplatky

Porovnanie nákladov na založenie živnosti, s.r.o. a a.s.
* prekročením základného kapitálu nad 200’000 CHF. sa poplatok zvyšuje (max. 10’000 CHF.)

Čo sa týka samotnej organizácie takejto spoločnosti, tak s.r.o. musí mať svoje vedenie, ktoré tvorí minimálne jeden člen. Toto vedenie si zvolí zhromaždenie spoločnosti, ktoré rovnako rozhodne o zisku alebo strate spoločnosti. Pričom každý zo spoločníkov musí vykonať všetky z príkazov vedenia. Ďalším dôležitým orgánom v s.r.o. je revízna rada, tá každoročne musí prekontrolovať správnosť vedenia účtovníctva a následne podať správu zhromaždeniu spoločnosti.

 

Prečítajte si aj: Podnikanie vo Švajčiarsku - živnosť

 

V prípade prijatia nového člena do s.r.o. musí zhromaždenie spoločnosti schváliť navýšenie počiatočného kapitálu, čo musí byť zaznamenané aj v obchodnom registri. Nový člen môže svoje financovanie uskutočniť aj vďaka úverom alebo pôžičkám. Pri s.r.o. netreba zabúdať ani na rezervu. Z každoročného zisku sa rezervou stáva práve 5 % z tohto zisku.

Rovnako sa v s.r.o. uskutočňuje revízia, a to v týchto prípadoch:

  1. Bilančná suma sa rovná 20 miliónov CHF.
  2. Obrat je 40 miliónov CHF.
  3. Počet ľudí, ktorí sú zamestnaní v spoločnosti je 250
  4. Počet ľudí, ktorí sú zamestnaní v spoločnosti je menej ako 10.

Tiež netreba zabudnúť, že s.r.o. môže zastupovať iba osoba, ktorá má trvalé bydlisko na území Švajčiarska, to môže byť zároveň riaditeľ s.r.o. Pri zakladaní s.r.o. si musíte dať pozor aj na nevýhody, ktoré boli čiastočne v článku spomenuté.

  1. Vstupné náklady pri zakladaní s.r.o.
  2. Vstupný vklad, kapitál, ale i samotné orgány, vďaka ktorým funguje s.r.o. si je možné nahliadnuť v Obchodnom registri.
  3. Pri s.r.o. musíte počítať s výdajmi kvôli zhromaždeniu spoločnosti, protokolom a daňovým formulárom.
  4. Pri s.r.o. platí dvojaké zdanenie na výnos a kapitál, ale i imanie a príjem spoločníkov.

Porovnanie daňového zaťaženia živnosť alebo s.r.o./a.s.

Porovnanie daňového zaťaženia pre živnosť, s.r.o. a a.s.

 

 Zdroj: www.kmu.admin.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.