bunny-sample

bunny-sample

Robotník

Podnikanie vo Švajčiarsku – živnosť


Robotník

Stabilné zamestnanie má určite veľa výhod, ale nie každému vyhovuje pozícia zamestnanca, a tak sa niektorí vydávajú na cestu podnikania. V prípade, že ste majster svojho remesla (programátor, murár, architekt, lekár ai.), tak asi najvhodnejšia forma ako naštartovať podnikanie vo Švajčiarsku, je pre vás živnosť (podnik jednotlivca/Einzelunternehmen).

Prvou podmienkou na otvorenie živnosti je, aby ste disponovali povolením na pobyt typu B. Živnosť je vo Švajčiarsku najpreferovanejšia forma podnikania, a keď sa pre ňu rozhodnete, zaradíte sa do konkurenčného prostredia medzi iných cca. 325000 živnostníkov.

Založenie živnosti je skutočne jednoduché a na jej založenie nepotrebujete žiadne finančné prostriedky za predpokladu, že nevyužijete pre vaše podnikanie konzultácie a nezapíšete sa do obchodného registra. Povinnosť zapísania sa do obchodného registra máte iba v prípade, že váš ročný obrat by presiahol 100000 CHF.

Samotný zápis je pre živnostníka spoplatnený sumou 120 CHF a jeho výhodou je hlavne to, že uvedením v obchodnom registri sa prezentujete ako seriózny obchodný partner. Výhodou tejto formy podnikania je taktiež absencia potreby základného kapitálu.

 Zriaďovacie poplatky

Porovnanie nákladov na založenie živnosti, s.r.o. a a.s. vo Švajčiarsku
  * prekročením základného kapitálu nad 200’000 CHF. sa poplatok zvyšuje (max. 10’000 CHF.)

Založenie živnosti môžete vykonať priamo doma za počítačom. Stačí, ak si vytvoríte konto na federálnej webstránke www.startbiz.ch a priamo cez svoje konto vyplníte povinné údaje, na základe čoho vám systém vytvorí všetky potrebné dokumenty k vytlačeniu, podpísaniu a zaslaniu na príslušné úrady.

To najdôležitejšie pri podnikaní je vaša podnikateľská činnosť, ktorá je vo Švajčiarsku rozdelená na regulovanú a neregulovanú. Z kategórie neregulovaných povolaní si vyberáte podľa svojej predstavy o podnikaní, ale pri regulovaných povolaniach sa musíte držať predpisov, hlavne potreby vzdelania, ktoré sa konkrétnych povolaní týkajú.

Na celkový prehľad o regulovaných a neregulovaných povolaniach vám dobre poslúži portál www.bewilligungen.admin.ch Ako živnostík si musíte pri zakladaní podnikania zvoliť obchodnú značku, ktorá obsahuje vaše priezvisko.

Okrem priezviska si do svojej obchodnej značky môžete zakomponovať aj iné slovo, avšak toto slovo musí zodpovedať vykonávanej činnosti podnikania. Svoje podnikanie je možné legalizovať aj dodatočne, čiže dátum začatia môžete kľudne antedatovať. Ak sa vám pri podnikaní nebude dariť, ako živnostník ručíte celým svojim majetkom, čo vás do veľkej miery obmedzuje pri rizikových rozhodnutiach.

 

Prečítajte si aj: Podnikanie vo Švajčiarsku - s.r.o.

 

Výhody živnosti:

 • jednoduché založenie bez finančného krytia
 • žiadny základný kapitál
 • zamedzenie dvojitému zdaneniu zisku
 • nepovinný autid

Nevýhody živnosti:

 • neobmedzené ručenie vlastným majetkom
 • žiadny nárok v prípade nezamestnanosti
 • ťažko dostupné pôžičky
 • lokálna ochrana vašej značky podnikania
 • problematické prevody podnikania (napr. na inú osobu)

Pri ročnom obrate do 500000 CHF. si popri podnikaní vediete iba jednoduché účtovníctvo (príjmy, výdavky, aktíva). Ak prekročíte túto hranicu (500000 CHF.), tak účtovníctvo bude už vaša najmenšia starosť, ale pre úplnosť je treba uviesť, že sa budete riadiť zákonom o účtovníctve a finančnom výkazníctve (OR 957 ff.).

Ako živnostník ste zdaňovaný spolu za všetky vaše príjmy (podnikateľské a nepodnikateľské) a v porovnaní s inými formami podnikania (s.r.o. a a.s.) nemáte také možnosti flexibilne optimalizovať svoje daňové zaťaženie.

Porovnanie daňového zaťaženia živnosť alebo s.r.o./a.s.

Porovnanie daňového zaťaženia živnostník, s.r.o. a a.s.

 

Zdroj: www.kmu.admin.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

 1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
 2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.