bunny-sample

bunny-sample

Starý muž na ulici

Podpora v nezamestnanosti vo Švajčiarsku


Starý muž na ulici

Úrad práce vo Švajčiarsku sa označuje skratkou RAV, čo znamená Regionálny úrad práce (Die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren). Na celé Švajčiarsko pripadá okolo 130 pobočiek, takže vám príslušný úrad si musíte nájsť na webstránke: www.treffpunkt-arbeit.ch

Tu sa pri strate zamestnania nahlásite, takisto vám tu poskytujú servis pre znovuzamestnanie sa a takisto tento úrad úzko spolupracuje s Fondom v nezamestnanosti (Arbeitslosenkasse), ktorý posudzuje váš nárok na podporu v nezamestnanosti a vykonáva niektoré činnosti vo vzťahu k nezamestnanému.

Tento nárok vzniká až vtedy, keď za posledné 2 roky ste odpracovali najmenej 1 rok, čiže jeden rok ste museli prispievať do fondu pre nezamestnaných. Pokiaľ vo vašej firme nemali podpísanú kolektívnu zmluvu, tak výpovedná lehota je nasledovná:

  • počas skúšobnej doby v konkrétnej firme: 7 dní (výpoveď podaná na konci pracovného dňa)
  • v prvom roku práce v konkrétnej firme: 1 mesiac (výpoveď podaná na konci kalendárneho mesiaca)
  • počas 2 až do 9 rokov práce v konkrétnej firme: 2 mesiace (výpoveď podaná na konci kalendárneho mesiaca)
  • od 10 rokov práce v konkrétnej firme: 3 mesiace (výpoveď podaná na konci kalendárneho mesiaca)

Je dobré sa nahlásiť na RAV už vo výpovednej dobe, ale urobte to najneskôr v deň, od kedy chcete poberať dávku v nezamestnanosti. V niektorých kantónoch je možné nahlásiť stratu zamestnania aj na miestnom úrade (Gemeinde). Takisto odporúčam, prihlásiť sa na RAV aj v prípade, že si prácu hľadáte vo Švajčiarsku po prvýkrat, alebo ste boli v posledných 2 rokoch zamestnaný menej ako 1 rok.

Síce nedostanete žiadnu podporu, ale určite vám pomôžu pri hľadaní práce, alebo sa môžete po určitom čase uchádzať o podporné programy. Na výpočet výšky mesačnej dávky sa použije priemerný hrubý príjem za posledných 6 mesiacov, a to vrátane 13 platu. Z tejto sumy máte možnosť do 2 rokov mesačne čerpať buď 70% alebo 80%, ale počet pracovných dní (Taggelder), na ktoré máte nárok tiež podlieha kritériám.

 

Prečítajte si aj: Výpoveď vo Švajčiarsku

 

80% mesačne z hrubého príjmu za posledných 6 mesiacov vám priznajú na základe vyživovacej povinnosti k dieťaťu, ktoré má do 25 rokov, alebo váš hrubý príjem bol nižší ako 3797 CHF., alebo máte priznané zdravotné postihnutie najmenej 40%.

70% mesačne z hrubého príjmu za posledných 6 mesiacov vám priznajú, ak nespĺňate vyššie uvedené kritériá.

Kritériá pre oprávnené dni (Taggelder) na poberanie podpory v nezamestnanosti:

Taggelder 

Zdroj: www.unia.ch

Ak teda máte do 25 rokov, nemáte žiadnu vyživovaciu povinnosť a za posledné 2 roky ste pracovali minimálne 12 mesiacov, nárok máte do 2 rokov vyčerpať podporu v nezamestnanosti na 200 pracovných dní (Taggelder). Podpora vám chodí mesačne podľa toho, koľko mal daný mesiac pracovných dní. Pracovné dni kryté podporou si môžete šetriť napr. brigádou, práceneschopnosťou, alebo jednoducho si dáte na úrade práce dovolenku.

Príklad: Máte 24 rokov, žiadnu vyživovaciu povinnosť a za posledné 2 roky ste odpracovali 15 mesiacov. Priemer vášho hrubého mesačného príjmu za posledných 6 mesiacov je 3500 CHF.  Keďže tento priemer je nižší ako 3797 CHF. , tak budete poberať 80%, čiže 2800 CHF.  Keďže máte do 25 rokov bez vyživovacej povinnosti, podporu v nezamestnanosti budeťe poberať po dobu 200 pracovných dní, tj. približne 10 nesiacov. Z tejto sumy budú odvádzané, takisto ako v pracovnom pomere, odvody, napr. sociálne zabezpečenie.

Na úrade práce by ste mali absolvovať základné informačné stretnutie (v skupine), a potom stretnutie, kde sa vám bude pridelený pracovník venovať osobne. Na toto stretnutie prinesiete aj potrebnú dokumentáciu, čiže životopis, referencie, doklady o vzdelaní, RAV dotazník ai. Pri hľadaní práce však musíte byť aktívny. Dostanete formuláre, kde si každý mesiac zaznačujete údaje o zaslaní žiadostí do zamestnania a tie potom zasielate na RAV.

V kantóne St. Gallen je potrebné v mesačnom formulári zaslať najmenej 5 žiadostí za mesiac. Ako som už spomínal, napr. v kantóne St. Gallen si môžete požiadať o podporné programy, ale to až po 3 mesiacoch od vstupu na RAV, napr. rekvalifikačný kurz, platený prax, kurz nemčiny atď. Takisto výhodou je, že RAV má prístup k pracovným ponukám, ktoré ešte neboli nikde zverejnené, čiže keď spĺňate kritéria na pracovné miesto, viete o ňom medzi prvými.

 

Zdroj: www.awa.sg.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.