bunny-sample

bunny-sample

Chladnička

Pokazená chladnička? Žiadajte zníženie výšky nájomného!


Chladnička

Určite viete, že získať podnájom vo Švajčiarsku je vo veľkej miere dosť komplikovaný proces. Keď však už podnájom získate, síce treba dodržiavať vaše povinnosti, ale určite treba uplatňovať aj vaše práva.

Jednou z vecí, ktorú si môžete uplatňovať ako podnájomník, je zníženie nájomného v prípade, že sa zníži váš komfort podpísaný v nájomnej zmluve. Za takéto zníženie môžeme považovať napríklad pokazenú chladničku.

Požadovať zníženie nájomného môžete odo dňa, kedy na závadu upozorníte nájomcu a zníženie bude trvať až do jej opravy/nápravy (Art. 259d OR). Zníženie nájomného však nemôžete vykonať svojvoľne, tz. nemôžete bez dohody poslať nájomné v zníženej výške. Na znížení sa musíte s nájomcom dohodnúť. V prípade svojvoľného zníženia výšky nájmu, môže nájomca pristúpiť k výpovedi z nájmu (Art. 257d OR).

 

Prečítajte si aj: Ako si znížite výšku nájomného vo Švajčiarsku

 

Ak nie je možné sa s nájomcom na znížení nájomného dohodnúť, obráťte sa na Zmierovací úrad (Schlichtungsbehörde), ktorý bude vo veci rozhodovať. Pri množstve rozhodnutí v podobných prípadoch, máte veľkú šancu na rozhodnutie vo váš prospech. Napríklad v prípade pokazenej chladničky sú už platné rozhodnutia v prospech zníženia nájomného vo výške 10%.

Samozrejme môžete podobne postupovať aj v iných prípadoch. Ide napríklad o závady alebo chybu bytu ako sú plesne, hmyz, pokazená rúra, pokazená umývačka riadu, nadmerný hluk atď.

Ak potrebujete konzultovať vašu situáciu s právnikom, je vhodné mať k dispozícii poistenie právnej ochrany (Rechtsschutz).

 

Zdroj: www.20min.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.