bunny-sample

bunny-sample

Pečiatka

Povolenie na pobyt vo Švajčiarsku


Pečiatka

Vycestovaním do Švajčiarska na krátku dobu, napríklad ako turista, nepotrebujete žiadne povolenie na pobyt, ale keď sa na jeho území zdržiavate súvisle dlhšie ako 3 mesiace, tak ste povinný požiadať o povolenie na pobyt.

Na takúto žiadosť potrebujete zdokladovať, kde ste ubytovaný, čiže potrebujete predložiť najčastejšie zmluvu o prenájme a potrebujete preukázať dôvod vášho pobytu, pretože tieto povolenia sú účelové, čiže vydávané ku konkrétnemu účelu (najčastejšie práca).

Práve tam, kde dokladujete pobyt aj žiadosť podávate, a to priamo na miestnom úrade (Gemeinde). Po podaní žiadosti máte 3 mesiace na vybavenie zdravotného poistenia. Prvýkrát vo Švajčiarsku môžete žiadať buď o povolenie na pobyt typu L alebo typu B. 

V prípade, že dostanete povolenie B, tak už po piatich rokoch môžete požiadať o povolenie typu C. Vydanie samozrejme podlieha schvaľovaniu, čo nemusí dopadnúť pozitívne.

Aby ste mohli mať vo Švajčiarsku súvislý pobyt dlhší ako 3 mesiace, musíte vlastniť (podľa vyhlášky z 24. Októbra 2007, čl. 71 ods. 1 Nariadenie o prijatí, pobyte a zamestnaní VZAE) jedno z týchto povolení (okrem Ausweis Ci):

 

Prečítajte si aj: Hľadanie práce vo Švajčiarsku

 

Dôležité je vedieť, že Slovensko je od mája 2012 zaradené medzi 8 krajín (Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Slovinsko), ktorým Švajčiarsko zaviedlo dočasné kvóty na prideľovanie povolenia na pobyt typu B, čiže pre vás pracovného povolenia.

Uvažovali aj nad kvótami pre povolenie na pobyt tupu L, ale zatiaľ im to poľnohospodárska loby nedovolila. Limit je 2000 povolení na rok. Toto množstvo sa delí medzi spomenutých 8 krajín.

Prideľovanie prebieha kvartálne, čiže po 500 povolení každé 3 mesiace. Toto obmedzenie bude predbežne trvať jeden rok (čiže do mája 2013), ale s tým, že ho o ďalši rok môžu predĺžiť. Keď sa snažíte o sezónnu prácu, zatiaľ by ste s povolením na pobyt typu L nemali mať problém.

 

Zdroj: www.bfm.admin.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.