bunny-sample

bunny-sample

Peniaze v rukách

Bojíte sa nízkeho dôchodku vo Švajčiarsku? Pomôže vám doplnková dávka


Peniaze v rukách

Aj vy by ste chceli jeseň života prežiť vo Švajčiarsku, ale bojíte sa toho, či vám na to bude stačiť dôchodok? Sociálna poisťovňa ponúka pomoc vo forme doplnkovej dávky.

Mnoho Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku si plánujú svoj švajčiarsky dôchodok užívať na Slovensku, ale sú aj takí, ktorí by pod Alpami radi zostali. Nie každý však bude mať dôchodok, ktorým je možné pokryť životné náklady tak drahej krajiny akou je Švajčiarsko.

Švajčiarsky sociálny systém je však pripravený aj na takéto prípady, a preto ponúka možnosť poberať doplnkové dávky (Ergänzungsleistungen – EL). Táto sociálna pomoc vyrovná rozdiel medzi vašimi priznanými životnými nákladmi a príjmami.

Medzi vaše príjmy sa bude počítať hlavne:

 • dávka z prvého piliera dôchodkového sporenia
 • dávka z druhého piliera dôchodkového sporenia
 • výnosy z majetku
 • nadmerná spotreba

Medzi vaše výdavky sa bude počítať hlavne:

 • všeobecné životné potreby
 • nájomné za byt alebo dom
 • poistné (zdravotné a iné)

Do životných nákladov, ktoré sa jednotlivo nerozpočítavajú, patria napríklad strava, oblečenie alebo dane. Tu môže byť vaša najvyššia spotreba vo výške 19’610 frankov na rok.

Pri výdavkoch na bývanie si napríklad budete môcť uplatniť maximálne 16’440 frankov na rok. Ako aj pri životných nákladoch, tak aj pri nájomnom bude výška výdavkov rôzna podľa toho, či žijete sám alebo nie.

Sociálna pomoc vo forme doplnkovej dávky pre dôchodcov je priznaná každej osobe za týchto podmienok:

 • osoba má nárok na dôchodok vo Švajčiarsku
 • osobe je vypočítaný deficit medzi príjmami a výdavkami
 • osoba má vo Švajčiarsku trvalý pobyt
 • osoba je vlastníkom švajčiarskeho pasu alebo povolenia na pobyt typu C a B
 • osoba nevlastní majetok presahujúci 100’000 CHF (nezarátava sa nehnuteľnosť, kde má osoba trvalý pobyt)

Doplnkové dávky schvaľujú a vyplácajú jednotlivé kantóny. Môže sa jednať o dve kategórie príspevku:

 • ročná dávka vyplácaná spravidla mesačne
 • úhrada nákladov na zdravotnú starostlivosť a zdravotné poistenie

Váš nárok na doplnkovú dávku si môžete jednoducho vypočítať na webovej stránke www.ahv-iv.ch

 

Zdroj: AHV/IV

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

 1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
 2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.