bunny-sample

bunny-sample

Logo združenia ZSvŠ

Pozvánka na Generálne zhromaždenie ZSVŠ


Logo združenia ZSvŠ

Pozývame vás na riadne volebné Generálne zhromaždenie po 46. období činnosti Združenia Slovákov vo Švajčiarsku. Dňa: 28. marca 2015 (sobota) o 14.00 hod. Miesto: Zürich-Oerlikon, na poschodí v budove školy Im Birch, Margrit-Rainer-Str. 5.

Program:

1. Otvorenie Generálneho zhromaždenia

2. Schválenie programu

3. Schválenie zápisu z GZ zo dňa 27. apríla 2013 v Zürichu (uverejnený v SZ 2/2013)

4. Správa: – o činnosti ZSvŠ – o hospodárení ZSvŠ – Kontrolnej a revíznej komisie

5. Rozprava k predneseným správam, schválenie správ, udelenie absolutória

6. Prestávka

7. Voľby: – Prechodnej správy a Kontrolnej komisie – predsedu, členov výboru a náhradníka – predsedu, člena a náhradného člena Kontrolnej a zmierovacej komisie

8. Návrh programu a rozpočtu na nasledujúce obdobie

9. Diskusia

Podľa ustanovenia Stanov majú všetci riadni, čestní a podporujúci členovia právo podávať návrhy a hlasovať na Generálnom zhromaždení, ak majú vyrovnané členské príspevky do jeho začiatku. Zápis z ostatného GZ ako i Účtovná kniha ZSvŠ za 46. obdobie budú pripravené k nahliadnutiu v čase 13.30 – 13.45 hod. v miestnosti konania GZ. Pozývame všetkých členov a priaznivcov Združenia.

 

Viac informácií nájdete na www.slovenskezvesti.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.