bunny-sample

bunny-sample

Dokument na podpis

Pracovný posudok (Arbeitszeugnis)


Dokument na podpis

Každý zamestnanec má právo žiadať od zamestnávateľa pracovný posudok, ktorému sa vo Švajčiarsku hovorí Arbeitszeugnis. Vaše právo je podložené zákonom (Art. 330a OR).

Pracovný posudok je veľmi dôležitý hlavne pri hľadaní nového zamestnávateľa. Právo jeho vydania si môžete uplatňovať kedykoľvek počas trvania pracovného pomeru a až 10 rokov od jeho ukončenia. Aj tu však platia pravidlá, ktoré stanovujú podmienky.

Potvrdenie od zamestnávateľa

Potvrdenie od zamestnávateľa (Zeugnis) je tým “posudkom”, ktorý môžete žiadať od zamestnávateľa naozaj kedykoľvek.

Na tomto potvrdení sa bude nachádzať:

 1. vaša a zamestnávateľova totožnosť
 2. vaše pracovné zaradenie
 3. trvanie pracovného pomeru
 4. podpis zamestnávateľa a dátum vydania

Pracovný posudok

V prípade oprávneného záujmu sa vydáva pracovný posudok buď ako medziposudok (Zwischenzeugnis) alebo ako záverečný posudok (Arbeitszeugnis). 

Za oprávnený záujem pre medziposudok sa považuje napríklad zmena vášho nadriadeného, zmena vašej pracovnej pozície, hľadanie nového zamestnania alebo zmena oddelenia. V niektorých prípadoch uzná zamestnávateľ za oprávnený záujem aj to, keď ste ešte o medziposudok nežiadali alebo ste oň nežiadali dlhú dobu.

 

Prečítajte si aj: Výpoveď vo Švajčiarsku

 

Tu je však na mieste povedať, že akonáhle požiadate o medziposudok, zemestnávateľ sa môže domnievať, že si jehoducho hľadáte novú prácu. Niektorí zamestnanci používajú žiadosť o medziposudok  ako nástroj na vyjednanie si lepších pracovných podmienok (kariérny postup, plat, zníženie tlaku na výkon ai.).

Oprávnený záujem pre záverečný posudok je jednoznačný. Ide o posudok, ktorý sa vydáva po výpovedi zo zamestnania, čiže ide o posudok pre účely hľadania nového zamestnávateľa.

Obsah pracovného posudku

Aj forma a obsah pracovného posudku podlieha štandardom, ktoré neplatia iba pri potvrdení od zamestnávateľa.

 1. totožnosť zamestnanca a zamestnávateľa
 2. trvanie pracovného pomeru (pri medziposudku sa zadáva iba od kedy…)
 3. podrobný zoznam činností a funkcíí v pracovnom pomere a ich tvanie
 4. posúdenie kvality, výkonu zamestnanca
 5. posúdenie správania zamestnanca
 6. podpis zamestnávateľa a dátum vydania

V pracovnom posudku sa nesmú uvádzať izolované udalosti alebo triviality. Takisto je zakázané uvádzať informácie, ktoré priamo nesúvisia s pracovným pomerom.

Ak nesúhlasíte s pracovným posudkom

Potvrdenie od zamestnávateľa asi nebolo nikdy problematické, pretože sa tam neuvádzajú hodnotiace údaje, čo sa o medziposudku a záverečnom posudku už povedať nedá. Určite ste minimálne počuli o posudkoch, ktoré boli pre zamestnanca buď neúplné alebo dokonca nepravdivé.

Aj tu existuje postup, ako sa rieši táto situácia. V prvom rade by ste sa s námietkou mali obrátiť na samotného zamestnávateľa. Ak nebude ochotný o zmene posukdu diskutovať, vaša šanca je stále na pracovnom súde (Arbeitsgericht), ktorý môže váš posudok objektivizovať.

 

Zdroj: www.seco.admin.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

 1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
 2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.