bunny-sample

bunny-sample

Kľúče od bytu

Predčasné opustenie prenajatého bytu


Kľúče od bytu

Možno sa to stalo aj vám. Platíte podnájom, ale z nejakého dôvodu potrebujete odovzdať byt skôr ako vám prikazuje zmluva.

Máte výhodnú ponuku na iný byt alebo jednoducho odchádzate do iného mesta kvôli práci, a tak sa potrebujete presťahovať čím skôr.

Keďže ste v starom byte viazaný zmluvou, musíte podať výpoveď a po konci mesiaca, po ktorom ste výpoveď podali, plynie trojmesačná výpovedná lehota, kedy ešte platíte podnájom. Keby ste sa presťahovali do nového bytu hneď, pravdepodobne budete platiť 2 podnájmy, čo vo Švajčiarsku naozaj nie je nič lacné.

Jednou z možností, aby ste sa vyhli plateniu 2 podnájmov súčasne, je nájsť za seba náhradu do starého bytu. Avšak aj tento proces podlieha podmienkam, ktoré treba dodržiavať.

Ako podnájomník máte právo nájsť do bytu za seba náhradu, ktorú nájomník nemôže svojvoľne odmietnuť.

Spravidla platí, že ak nájomcovi ponúknete za seba náhradu, ktorá má bezproblémovú platobnú schopnosť, deklaruje solventvonsť a preberie byt s rovnakými podmienkami, vaša nájomná zmluva vás už nezaväzuje svojimi podmienkami. Z toho vyplýva, že ak nájomca s vašou náhradou podpíše, či nepodpíše zmluvu, vy už nemusíte platiť nájom starého bytu od dátumu, od kedy ste v žiadosti uviedli prebratie bytu novým podnájomníkom.

Samozrejme aj tu musíte dať čas nájomcovi, aby preveril vašu náhradu (max. 4 týždne). Ak chcete urýchliť tento proces, musíte nájomcovi dodať všetky potrebné podklady čím skôr, najlepšie už pri doporučenej zásielke so žiadosťou o predčasné opustenie bytu.

 

Prečítajte si aj: Pokazená chladnička? Žiadajte zníženie výšky nájomného!

 

To, že za seba nájdete adekvátnu náhradu stále neznamená, že nájomca s ním musí podpísať nájomnú zmluvu, ide len o to, aby ste mohli legálne predčasne opustiť byt bez záväzkov vyplývajúcich z vašej nájomnej zmluvy.

Nájomca nemusí akceptovať vášho náhradníka ak zistí, že mal v minulosti problém napríklad s omeškanou platbou za podnájom. To sa zisťuje u prechádzajúcich nájomcov, cez jeho referencie.

Takisto ho môže odmietnuť, ak je podnájom vyšší ako 1/3 z jeho príjmu.

Posledným dôležitým kritériom je, že váš náhradník musí akceptovať rovnaké podmienky v nájomnej zmluve aké máte vy. Zároveň nemôže pre vašu náhradu sám meniť zmluvné podmienky, napríklad zvýšiť nájom.

Síce nie je akceptovateľné odmietnutie náhradníka pre jeho pohlavie, vek, náboženstvo, farbu pleti alebo národnosť, v určitých prípadoch si aj toto nájomca môže odôvodniť. Ak sa napríklad v celom bytovom dome nachádza viac rodín z Kosova a váš náhradník je Srb, bolo by to odôvodnené odmietnutie, ktoré predchádza sporom v bytovom dome.

Ďalším problémom by bolo, keby ste do bytu chceli nasťahovať rodinu s deťmi a v bytovom dome by bývali iba starší ľudia.

Môže nastať situácia, že vy sa z bytu odsťahujete aj napriek tomu, že budete platiť 2 podnájmy súčasne a nájomca bude možno chcieť využiť túto situáciu na maľovanie bytu. Nevyžiadaná renovácia bytu je dôvod na to, aby bola nájomná zmluva zrušená, takže určite informujte svojho nájomcu, že o tejto skutočnosti viete a ak sa chystá v byte niečo podnikať, nech sa s vami radšej dopredu dohodne.

Ideálna prípadová štúdia:

15. augusta 2019 ste dostali ponuku na podnájom do vysnívaného bytu. Jediný problém je, že byt sa musí prebrať, a teda platiť už od 1. októbra 2019.

Ešte v ten deň podpíšete zmluvu na nový podnájom a zároveň pošlete svojmu súčasnému nájomcovi doporučený list s tým, že chcete byt opustiť predčasne. 

Ak by ste vy a ani nájomca nenašli za vás náhradu, tak platí to, že od 1. septembra 2019 plynie 3-mesačná výpovedná lehota a vy musíte platiť nájom až do 30. novembra 2019.

Ak by ste ale našli za seba náhradu od 1. októbra 2019 hneď, táto náhrada by spĺňala podmienky a vy by ste už 20. augusta 2019 poslali všetky podklady o vašej náhrade nájomcovi, s najväčšou pravdepodobnosťou by ste nemuseli platiť súčasne 2 podnájmy ani jeden mesiac.

Stiahnite si mustru doporučeného listu v nemčine Vorzeitiger Auszug.

 

Zdroj: www.beobachter.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.