bunny-sample

bunny-sample

Rodičia s dieťaťom

Prídavky na deti vo Švajčiarsku


Rodičia s dieťaťom

Na federálnej úrovni sa regulujú iba prídavky na deti (Kinderzulagen) v poľnohospodárstve. Tieto prídavky v ostatných sektoroch sú regulované 26 kantonálnymi zákonmi a federálnym harmonizačným právom.

Ďalšie dávky pre rodiny možno žiadať napríklad na základe individuálnej zamestnaneckej zmluvy alebo na základe kolektívnych pracovných ustanovení. Ten istý typ prídavkov nemôžete poberať aj vo Švajčiarsku a súčasne na Slovensku.

Deti, ktoré zakladajú nárok na prídavky, sú deti rodičov v manželskom alebo nemanželskom zväzku, adoptované deti, deti manželského partnera/registrovaného partnera, deti v náhradnej starostlivosti, ako aj súrodenci a vnúčatá, ak ich oprávnená osoba vyživuje. Prídavky na deti sa priznávajú, kým dieťa nedosiahne vek 16 rokov (20 rokov, ak dieťa nemôže vykonávať platené zamestnanie). Príspevok na absolvovanie odborného vzdelávacieho kurzu sa vypláca, kým dieťa nedosiahne vek 25 rokov.

Prídavky na deti v poľnohospodárstve

Zamestnanci v poľnohospodárstve a samostatne zárobkovo činné osoby môžu žiadať o prídavky na deti. Zamestnanci v poľnohospodárstve majú nárok aj na príspevok na domácnosť, ak žijú v spoločnej domácnosti so svojím manželským partnerom alebo so svojimi deťmi. Okrem toho je možné zamestnancom v poľnohospodárstve vyplácať príspevok na domácnosť (Haushaltungszulage) vo výške 100 CHF (v roku 2011) mesačne.

 

Prečítajte si aj: Zlúčenie rodiny vo Švajčiarsku

 

Prídavky na deti v iných sektoroch

Všetci zamestnanci, ktorí majú deti môžu žiadať o prídavky na deti, rovnako ako osoby, ktoré nevykonávajú platené zamestnanie a ktorých príjem neprekročí určitú výšku (41 760  CHF. ročne, v roku 2011). V 13 kantónoch majú samostatne zárobkovo činné osoby tento nárok tiež. Okrem prídavkov na deti je možné v niektorých kantónoch poberať ďalšie dávky ako príspevky pri narodení dieťaťa alebo príspevky pri adopcii dieťaťa. Kantóny môžu poskytnúť vyššie príspevky.

Tabuľka prídavkov na dieťa (od 1.1.2013)

Rodinné dávky vo Švajčiarsku

Zdroj: www.fak-basel.ch

Ako získať prídavky na deti?

O prídavky na deti je potrebné žiadať v príslušnej kantonálnej vyrovnávacej poisťovni v rámci poľnohospodárskeho systému a v príslušnej poisťovni pre rodinné prídavky (Familienzulagen) v rámci ostatných sektorov. Žiadosť nie je potrebné podávať ak vám zamestnávateľ dal vyplniť formulár, ktorý sa týka rodinných prídavkov.

Váš nárok pre prídavky na deti pri pohybe v rámci Európy

Typ a výška prídavkov na deti sa v každom štáte výrazne líšia. Preto je dôležité, aby ste vedeli, ktorý štát je povinný vyplácať vám tieto dávky a za akých podmienok máte na ne nárok. Krajina zodpovedná za vyplácanie prídavkov na deti musí zohľadniť obdobia poistenia na základe právnych predpisov ostatných krajín Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska, ak je to potrebné na splnenie podmienok na získanie nároku na dávky.

Ak má rodina nárok na dávky podľa právnych predpisov viac než v jednej krajiny, bude v zásade poberať najvyššie dávky podľa právnych predpisov jednej z týchto krajín. Inými slovami, k rodine sa pristupuje tak, ako keby všetky príslušné osoby bývali a boli poistené v štáte s najpriaznivejšími právnymi predpismi.

Prídavky na deti nemožno vyplácať jednému rodinnému príslušníkovi dvakrát za rovnaké obdobie. Existujú pravidlá na určovanie priority, podľa ktorých sa pozastaví vyplácanie dávok z jednej krajiny do výšky vyplácanej krajinou, ktorá je primárne zodpovedná za vyplácanie.

Viac informácií môžete získať na www.ahv-iv.info

 

Zdroj: Európska komisia

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.