bunny-sample

bunny-sample

Švajčiarsky frank

Priemerná a minimálna mzda vo Švajčiarsku


Švajčiarsky frank

Životné podmienky sú vo Švajčiarsku vynikajúce. Máme tu v priemere najvyššiu čistú mzdu na svete. Navyše sa môžme tešiť z krásneho životného prostredia, fungujúceho verejného sektora, kvalitného školstva a zdravotníctva a nízkeho zdanenia.

Vysoká osobná aj ekonomická sloboda, minimálna kriminalita, perfektné podmienky pre biznis a prácu a dostatok financií pre aktívne trávenie voľného času.

O výborných životných podmienkach svedčí aj skutočnosť, že vo Švajčiarsku sú spolu s Nórskom dlhodobo najvyššie priemerné mzdy na svete. Vo Švajčiarsku sú však nižšie priame dane ako v Nórsku, tak majú Švajčiari v priemere najvyššiu čistú mzdu na svete. Švajčiarska ekonomika funguje skvele, rovnako ako preslávené švajčiarske hodinky. Malé Švajčiarsko sa radí medzi finančné veľmoci sveta a švajčiarske bankovníctvo je jedno z najprepracovanejších.

Švajčiarsky frank je dlhodobo považovaný za jednu z najtvrdších mien svete a nechýba v menovom portfóliu žiadnej renomovanej finančnej inštitúcie. Na druhej strane je však život vo Švajčiarsku pomerne nákladný. Rodinné výdavky za bývanie, na domácnosť, jedlo alebo zábavu sú v absolútnom vyjadrení jedny z najvyšších na svete.

Priemerná ročná hrubá mzda predstavovala za rok 2012 podľa databázy OECD vo Švajčiarsku 86 920 CHF. Nominálne priemerná hrubá mesačná mzda stúpla v rokoch 2005 až 2012 o 22 %. Zamestnanec pracujúci za hrubú mzdu odvedie na všetkých povinných odvodoch v priemere 16,5 %.

Preto môžeme povedať, že priemerná čistá mzda za rok 2012, ktorú dostal bezdetný zamestnanec na svoj bankový účet predstavovala po prepočte asi 58 730 EUR. 72578 Zdanenie práce je vo Švajčiarsku výrazne nižšia ako na Slovensku. Vo Švajčiarsku sa mzdové náklady zamestnávateľa a čistá mzda bezdetného zamestnanca, ktorý poberal priemernú mzdu, líši o iba o 21,5 %.

Hlavným dôvodom nízkeho zdanenia vo Švajčiarsku je nízke povinné poistné platené zamestnancom aj zamestnávateľom. Do stropu pre odvod povinného poistného odvádza zamestnanec aj zamestnávateľ na povinnom poistnom 6,3 % z hrubej mzdy zamestnanca. Vplyvom existencie maximálneho vymeriavacieho základu odvádzajú občania so mzdou vo výške 167 % priemernej mzdy na povinnom poistnom 6,2 % z hrubej mzdy.

Daňové zaťaženie sa v jednotlivých 26 švajčiarskych kantónoch líši, keďže daň z príjmu fyzických osôb sa neplatí len na centrálnej úrovni, ale aj na miestnej úrovni, pričom miestna sadzba dane z príjmu fyzických osôb je vyššia.

 

Prečítajte si aj: Prevod hotovosti zo Švajčiarska na Slovensko

 

Jednoznačným trendom sú však nízke dane zo mzdy. Vo Švajčiarsku sú nízke nielen priame dane, ale aj nepriame dane. Veď základná sadzba DPH je len 8 %, pričom v členských krajinách EÚ nesmie byť nižšia ako 15 % a vo väčšine členských krajín EÚ je základná sadzba DPH vyššia ako 20 %, napr. v Maďarsku dokonca 27 %. Daňový výnos vo Švajčiarsku je vďaka výkonnému hospodárstvu vysoký aj pri nízkych sadzbách dane.

V súčasnosti vo Švajčiarsku neexistuje zákonom stanovená minimálna mzda. Záväzné platové podmienky a výhody sú zahrnuté jedine v niektorých kolektívnych zamestnaneckých dohodách. Celková úroveň platov vo Švajčiarsku je zato v priemere vyššia ako v ktorejkoľvek inej európskej krajine. Priemery sa však výrazne odlišujú v závislosti od odvetvia, kantónu, pohlavia a vzdelania. Približné platové podmienky si môžete jednoducho vypočítať na on-line kalkulačke.?

Mzdy a platy vo Švajčiarsku sú  v súčasnej dobe stále stanovené na základe odpracovaných rokov. Avšak, zamestnávatelia vo verejnom aj súkromnom sektore sa čím ďalej, tým viac prispôsobujú systému platov odvodených od výkonu. Platy žien sú vo všeobecnosti nižšie ako platy mužov bez ohľadu na kvalifikáciu. Príspevky na sociálne zabezpečenie, automaticky zrážané a platené zamestnávateľmi, sú vo vo Švajčiarsku vo všeobecnosti nižšie ako vo väčšine európskych krajín.

Čistý plat je teda vo Švajčiarsku vyšší ako v ktoromkoľvek inom európskom štáte, aj keď celkové náklady na život v tejto krajine sú v porovnaní s ostatnou Európou takisto vyššie. Zrážky na sociálne zabezpečenie z platu predstavujú zhruba 15% hrubej mzdy. Daň z príjmu sa vypočítava na základe čistého platu a tiež sa pohybuje okolo 15%.? 

Švajčiarski štátni príslušníci platia dane na konci roka, zatiaľ čo zahraničným zamestnancom,  ktorí nie sú držiteľmi C povolenia, sa dane odpočítajú každý mesiac zo svojho zárobku. Ich zamestnávatelia platia odpočítané sumy daňovému úradu. Daňové sadzby medzi kantónmi kolíšu.

 

Zdroj: www.ubs.com

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.