bunny-sample

bunny-sample

Retro školská lavica

Primarschule alebo prváci vo Švajčiarsku


Retro školská lavica

Letné školské prázdniny sa tento rok pre kantón St. Gallen skončili 11. augusta 2013. Pre mnohé šesťročné deti to znamenalo, že na druhý deň (12. augusta) si užijú svoj prvý školský deň (erste Schultag).

 Rodičia, ešte pred letnými prázdninami, absolvovali prípravu, ktorá ich uviedla do pravidiel a povinností žiaka základnej školy. Už v priebehu leta písala triedna učiteľka svojim žiakom ako sa na nich teší a na čo všetko sa tešiť môžu oni a takisto prišlo množstvo brožúr z miestneho úradu (Gemeinde), ale aj samotnej školy, čiže informovanosť je na vysokej úrovni.

Školská dochádzka je vo Švajčiarsku povinná od 6 rokov a takisto je tomu aj vo väčšine kantónov od 4 rokov pri dochádzke predškolskej. O túto povinnosť sa starajú obce, či mestá, čiže ak má dieťa povolenie na pobyt, tak sa nemôže v systéme stratiť. Takisto je tomu aj v prípade, keď na povolenie iba čaká.

Vzdelávanie v štátnych školách je vo Švajčiarsku zadarmo. Ako to je bežné už v materskej škole (Kindergarten), vzťah učiteľky a žiaka je vo veľkej miere formálny, ale ústretový. Ráno pri vstupe do triedy stojí učiteľka a každého zdraví podaním ruky a pozdravom. To isté sa očakáva od žiaka.

Už v materskej škole sa rozhoduje o tom, či žiak bude navštevovať špeciálnu školu/triedu alebo nastúpi do štandardnej. Do špeciálnych tried/škôl sa odporúčajú v mnohých prípadoch hlavne deti cudzincov, ktoré sú na tom jazykovo stále indisponované, s čím musí rodič súhlasiť. Nie je to žiadna hamba, a tak predsudky o špeciálnej škole na Slovensku radšej odsuňte bokom, pretože je to v záujme vášho malého žiaka.

Učivo, čo sa týka obtiažnosti, ale aj kvantity je totožné so štandardom, rozdiel je v počte detí na učiteľku. V našom prípade ide o triedu s 14 žiakmi, ktorí sú ešte rozdelení na dve skupiny. Tejto triede sa väčšiu časť dňa venujú dve učiteľky, čiže ide o učiteľku na 7 žiakov.

Keď “prípravný ročník” v špeciálnej škole/tirede zvládne žiak štandardne, tak pokračuje v ďalšom roku ako druhák. Ak u neho pretrvávajú problémy s jazykom, alebo učivom a nezistí sa u neho žiadna porucha, zopakuje si prvý ročník v štandardnej triede. Žiakov “prípravného ročníka” môžete spoznať podľa žltej reflexnej vesty, ktorú dostane každý žiak v škole zadarmo.

Jednoducho vymení oranžovú reflexnú vestu z materskej školy za žltú. Prvý deň našich detí v škole sme ako rodičia mohli od 8.00 hod. do 10.00 hod. pozorovať priamo v triede.

Škola sa začína o 8.00 hod., ale deti pred školou už majú čakať 10 min. predtým. Do školy sa odporúča posielať deti samé a takisto aj ich príchody majú prebiehať bez vašej účasti. To je však už bežné od materskej školy (Kindergarten).

Je to odporúčané z viacerých dôvodov, ale najmä z pohľadu sociológie, kedy žiak na ceste do a zo školy zažije mnohé interakcie, o ktoré by bol v prípade vášho doprovodu ochudobnený. Je to takisto cesta dobrodružne-náučná, ktorá učí vaše dieťa napríklad zodpovednosti v cestnej premávke a takisto nezabúdajú na dôvody zdravotné, čiže ide o pohyb. Tu sa výrazne neodporúča vozenie detí do a zo školy na aute. Na túto tému je vo Švajčiarsku rozbehnutých niekoľko podporných projektov, napr. Schulweg.

 

Prečítajte si aj: Švajčiarsky vzdelávací systém

 

Do triedy na pozorovanie sa môžete dostať aj kedykoľvek počas školského roka. Stačí napísať alebo zavolať triednej učiteľke (Klassenlehrperson), že o to máte záujem a dohodnúť si deň. Školská dochádzka sa prísne sleduje, takže ak ráno niekto nepríde do školy a rodičia o tom školu neinformovali, triedna učiteľka im hneď telefonuje. Funguje tu ale aj dôvera, takže ak zavoláte, že vaše dieťa dnes nejde do školy, pretože má zvýšenú teplotu a necíti sa dobre, tak papier od doktora nemusíte nosiť.

Samozrejme ak ide o dlhodobejšiu absenciu, tak potvrdenie je nutné priniesť. Systém vo Švajčiarsku funguje spoľahlivo a rýchlo, takže ak budete ingnorovať pravidlá a pár dní nepríde vaše dieťa do školy bez vysvetlenia jeho absencie, môžete čakať, že vám za krátku dobu bude klopať na dvere sociálny úrad.

V prvom ročníku potrebuje žiak do školy:

 • školská taška
 • peračník
 • farebné ceruzky (12 farieb)
 • obyčajná ceruzka
 • guma
 • tyčinkové lepidlo
 • strúhadlo na ceruzky (s dózkou)
 • pracovný plášť alebo stará košeľa s dlhými rukávmi (zostáva v škole)
 • prezuvky (zostávajú v škole)
 • vrecúško na telesnú (berie sa stále domov)
 • oblečenie a prezuvky na telesnú (berie sa stále domov)
 • dóza na desiatu
 • fľaša na vodu (môže zostať v škole)

Keďže školská, ale ani tá predškolská, dochádzka neposkytuje stravovanie, je k tomu prispôsobený aj rozvrh. Každý pracovný deň od 8.00 hod. do 11.40 hod. je dieťa na vyučovaní. Medzi tým majú od 9.40 hod. do 10.00 hod. prestávku, kedy vychádzajú na dvor a jedia svoje desiaty. Rodičia sú vopred informovaní, že nesmú pripraviť dieťaťu sladkú desiatu a ani sladký nápoj. Zoznam vyučovacích hodín:

 • Schule mit Frau Thoma – ide o vyučovanie, ktoré je zamerané na skupinové interakcie.
 • Turnen – ide o telesnú výchovu.
 • IKRU – ide o náboženskú výchovu (Interkonfessionellen Religionsunterricht).
 • Handarbeit Werken – ide o pracovnú výchovu, kde sa hlavne tvorí.
 • Musikaliche Grundschule – ide o hudobnú výchovu.
 • Bibliothek – tento predmet začína až v druhom polroku.
 • Prázdne polia v rozvrhu znamenajú vyučovanie, ktoré vedie triedna učiteľka a je zamerané individuálne buď na písanie, čítanie alebo jednoduché počty.

Je to trieda 14 detí, rozdelených na dve skupiny (modrá a zelená). Keď je v rozvrhu prázdne pole, učiteľky vedú vyučovanie podľa potreby, takže sa venujú vo veľkej miere individuálnym potrebám konkrétneho dieťaťa.

Studenplan

Absencia školského stratovania je problémom hlavne pri rodinách, kde pracujú obidvaja rodičia a doma nie je nikto, kto by stravovanie a dohľad zabezpečil. Práca obidvoch rodičov je vo Švajčiarsku, ale hlavne na vidieku, relatívne nový trend. Bolo samozrejmosťou, že žena ostáva doma pri deťoch a muž pracuje.

Situácia sa však mení a aj Švajčiari museli na to reagovať. V našom ponímaní “školské družiny” (Tagesstrukturen) nájdete v štátnej, ale aj v súkromnej forme. Cenovo sa veľmi nelíšia, pretože aj tie súkromné sú dotované.

 

Zdroj: internet

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

 1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
 2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.