bunny-sample

bunny-sample

VW Golf

Rozdiely vo výške poistného pre povinné poistenie vozidla


VW Golf

Povinné poistenie motorového vozidla (Autoversicherung) je vo Švajčiarsku ustanovené zákonom. Zabezpečuje poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú vedením motorového vozidla môžete spôsobiť tretím osobám.

Pokrýva nie len majetkové škody a zdravotné náklady spôsobené nehodou, ale aj peňažné plnenie (napr. strata mzdy) a aj právne služby, spojené s neoprávnenou žiadosťou o náhradu škody. Zákon stanovuje poistné plnenie v minimálnej výške 5 mil. frankov, ale prevažná časť poistných produktov ponúka výšku až 100 mil. frankov.

Aj keď ide o základné povinné poistenie, rozdiely v cenách sú obrovské. Služba Comparis analyzovala ceny pri výške poistného za auto VW Golf a zistila rozdiel až neuveriteľných 91 %.

Tradičné poisťovne

Výška poistného v kategórii muži sa pri tomto aute pohybovala od 284 CHF (smile.direct) do 530 CHF (Generali, Die Mobiliar). 

V kategórii ženy sa výška poistného pohybovala od 284 CHF (smile.direct) do 510 CHF (Generali).

 

Prečítajte si aj: Pokuty vo Švajčiarsku

 

Aj mladiství majú na výber, a tak môžu pri poistení ušetriť. Pri mužoch mladších ako 25 rokov sa poistné pri tomto type vozidla pohybuje od 431 CHF (Axa) a najdrahšie poistenie bolo zistené vo výške 770 CHF (Zurich).

Čo sa týka mladistvých žien, tam je opäť najnižšie poistenie v poisťovni Axa (411 CHF) a najdrahšie v poisťovni Zurich (745 CHF).

On-line poistenie auta

Ak preferujete priame poistenie na internete cez on-line služby, aj tu sú cenové rozdiely. Mladistvé ženy zaplatia poistné za VW Golf cez webovú stránku Dextra približne o 40% menej ako pri konkurenčnej službe Elvia. Dextra je najlacnejšia aj pri mladistvých mužoch, a to o 23 % od najdrahšej služby od Elvia.

Čo sa týka porovnania poistného pre ženy a mužov, tak rozdiely na jednotlivých webových stránkach sa pohybujú až do výšky 25 %.

Dobrá rada na záver

Aby ste mohli každoročne kontrolovať optimálnu výšku svojho poistného na povinné poistenie motorového vozidla, podpisujte zmluvy iba s ročnou viazanosťou. To vám umožní každoročnú zmenu zmluvy a tým aj optimalizovanie vašich výdavkov. Viacročná viazanosť sa oplatí iba pri vyjednaní skutočne nízkej ceny alebo získaní iných benefitov.

Ak sa neviete orientovať v on-line priestore, nechajte si poradiť napríklad od finančného a poisťovacieho odborníka Tomasa Králika v rodnom jazyku, ktorý pôsobí vo Švajčiarsku.

 

Zdroj: www.comparis.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.